Gratis flashcards voor DipWSET D5: versterkt   

DEK nummer 3

Instructies voor het starten:    

IK RAAD JE AAN DE KAARTEN IN DE OORSPRONKELIJKE VOLGORDE TE LATEN EN DE "SHUFFLE"-OPTIE ALLEEN TE GEBRUIKEN WANNEER JE HET HELE DEK BEHEERST (= 0 FOUT)    

Lees de term op de kaart en geef uw antwoord Klik op de knop "Controleer het antwoord" om uw kennis te controleren Klik op "Got It!" als je antwoord goed was    

Klik op "Meer oefenen nodig" om de kaart aan het einde van het kaartspel te bekijken en een andere keer te proberen te beantwoorden    

Klik op de knop "Shuffle" om de volgorde van de kaarten te wijzigen    

SUCCES!!

[qdek]

[h] DipWSET D5 SET 3 Porto

[i] DipWSET D5 – Flashcards voor versterkte wijnen

SET 3 Porto-wijnen

IK RAAD JE AAN DE KAARTEN IN DE OORSPRONKELIJKE VOLGORDE TE LATEN EN DE "SHUFFLE"-OPTIE ALLEEN TE GEBRUIKEN WANNEER JE HET HELE DEK BEHEERST (= 0 FOUT)

– Lees de term op de kaart en geef je antwoord
- Klik op de knop "Controleer het antwoord" om uw kennis te controleren
- Klik op "Begrepen!" als je antwoord goed was
- Klik op "Nog meer oefening nodig" om de kaart aan het einde van het kaartspel te bekijken en een andere keer te proberen te beantwoorden
- Klik op de knop "Shuffle" om de volgorde van de kaarten te wijzigen

[begin]

[q] Wat is de betekenis van de term 'Verladers' in relatie tot Portproductie?

[a] Historisch gezien waren 'verladers' slechts agenten die een commissie ontvingen voor het verschepen van havens naar het buitenland

MAAR 'Shippers' (meestal Engelse bedrijven) begonnen portproducenten te worden en domineerden al snel de industrie. De kwaliteit daalde en de vraag kelderde

[q] Welke oplossing bracht de markies van Pombal voor de industrie?

[a] Hij creëerde de 'Real Companhia Velha'

Deze entiteit had het monopolie om de prijzen van port vast te stellen, port naar het buitenland te exporteren en had de exclusieve rechten op het leveren van de alcohol die werd gebruikt om de portwijnen te versterken

Vervolgens steeg de omzet weer

[q] Wat gebeurde er toen Portugal toetrad tot de Europese Unie?

[a] De havenregio was in staat gedistilleerde drank op de open markt van de EU te betrekken en te kopen, waardoor de kwaliteit van de gedistilleerde drank die bij de portproductie werd gebruikt, verbeterde (betere alternatieven voor de lokale productie van gedistilleerde dranken)

[q] Wat gebeurde er in 1990 met Casa do Douro (het centrale huis dat de inkoop van sterke drank voor de portproductie controleerde)?

[a] Het kocht een belang van 40% in het bedrijf 'Royal oPorto' en ging failliet

[q] Welke entiteit werd in 2003 opgericht om deze situatie te helpen oplossen?

[a] Het IVDP is opgericht om toezicht te houden op port- en dourowijnen. Het benadrukt ook het belang van Douro Dry Wines (droge, onversterkte wijnen die lokaal worden geproduceerd)

[Q] Hoe is de portproductie in de geschiedenis ontstaan?

[A] De handelsoorlog tussen Engeland en Frankrijk in de 17e eeuw betekende dat Engeland meer van Portugal moest kopen. Grote rode wijnen waren populair, ze begonnen Brandy toe te voegen zodat ze in goede staat Engeland bereikten.
Versterking tijdens de gisting werd populair toen sommige Britten zoete wijnen van betere kwaliteit bezochten en proefden

[Q] Wat zijn drie voorbeelden van beroemde oude havenverladers die zich aan het begin van de havenhandel vestigden?

[A]Oorlogen
Taylor's
Croft

[Q] Wat was de traditionele rol van verladers en hoe is deze veranderd?

[A] Traditioneel waren verladers in wezen agenten die een commissie ontvingen voor het verschepen van port naar het buitenland nadat ze deze hadden gekocht bij makelaars in de Douro.
Sindsdien zijn ze meestal ook producenten geworden

[Q] Welk verdrag zorgde voor lagere prijzen voor Portugese wijnen in Engeland? Wanneer is het ondertekend?

[A] Methuen-verdrag 1703

[Q] Beschrijf de inzinking en het herstel van de portkwaliteit in de 18e eeuw

[A] Producten van slechte kwaliteit kwamen steeds vaker voor, wat leidde tot een lagere vraag en dus tot een overaanbod en dalende prijzen.
De door de premier geïntroduceerde Real Companhia Velha was in staat de prijzen vast te stellen en de geest te controleren die voor verrijking werd gebruikt. De kwaliteit nam toe en de prijzen volgden

[Q] Beschrijf het verval van de 19e eeuw

[A] Het land leed onder de oorlogen op het schiereiland en vervolgens een burgeroorlog. Gevolgd door meeldauw en de phylloxera

[Q] Wat zijn de twee bestuursorganen die aan het begin van de 20e eeuw ontstonden en wat deden ze?

[A]

 1. Casa do Douro (1932) - begeleidde telers
 2. Instituto do Vinho do Porto (1933) - bestuurde en hield toezicht op de industrie (meestal productie)
  – Ze hebben allebei de wijngaardpercelen beoordeeld van A tot I op basis van geschiktheid
  – Zij controleerden de gebruikte aguardente

[Q] Wat heeft het Wereldbankprogramma van de jaren tachtig voor porttelers gedaan?

[A] Er werden leningen tegen een lage rente aangeboden aan mensen die de vijf voorgeschreven variëteiten op A- of B-land wilden herplanten. Leidde tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van terrassen oa. meer aanplant op patamares

[Q] Hoe kwamen makers ertoe hun eigen aguardente te kunnen kopen?
Welk effect had dit?

[A]

Portugal trad in 1986 toe tot de EU.

Verbeterde kwaliteit in het algemeen

[Q] Wat is het huidige bestuursorgaan dat het Casa do Douro en het Instituto do Vinho do Porto heeft vervangen?

[A]

Instituut voor Vinhos do Porto en Douro (IVDP)

[Q]

Wat is in DOC Douro de:

 1. Totale appellatieoppervlakte
 2. Totale oppervlakte met wijnranken
 3. Totaal wijngaardoppervlak geregistreerd voor portproductie

[een] J

Wat is in DOC Douro de:

 1. Totale appellatieoppervlakte
 2. Totale oppervlakte met wijnranken
 3. Totaal wijngaardoppervlak geregistreerd voor portproductie

[Q] Wat is het klimaat in de Douro?

[A] Warm, continentaal.
Hete zomers en koude winters.
Zeer ver van de kust in het westen, en aan dezelfde kant beschermd door de Serra do Marao

[Q] Wat zijn de drie subregio's van DOC Douro?

[A] 

West naar Oost:

 1. Baixo Corgo
 2. Cima Corgo
 3. Douro superieur

[Q] Beschrijf de kenmerken van de Baixo Corgo (3)

[A]

 1. Verste Westen
 2. Koelste en natste
 3. Produceert fruit voor veel goedkope Ruby en Tawny Ports

[Q] Beschrijf de kenmerken van de Cima Corgo (3)

[A]

 1. Warmer en droger dan de Baixo Corgo
 2. Waar de meeste grote namen wijngaarden hebben
 3. Produceert fruit voor Tawny's met leeftijdsindicatie van hoge kwaliteit en vintage port

[Q] Beschrijf de kenmerken van de Douro Superior (3)

[A]

 1. Aanzienlijk heter en droger dan de andere subregio's
 2. Weinig geplant
 3. Enigszins vlakker, waardoor mechanisatie mogelijk is

[Q] Welke omgevingsfactoren zullen bijdragen aan verschillen binnen de subregio's van de Douro?

[A]

 1. Hoogte
 2. Aspect
 3. Nabijheid van de rivier

[Q] Beschrijf het typische bodemprofiel van de Dourovallei

[A] Steenachtige, ondiepe bovengrond. Arm aan voedingsstoffen en goed doorlatend. Onderliggend schistgesteente, opgesplitst in verticale lagen. Wortels kunnen gemakkelijker diep groeien om water te vinden

[Q] Hoe wordt waterstress beheerd?

[A] Onder uitzonderlijke omstandigheden is irrigatie toegestaan.
De leisteen zorgt ervoor dat de wijnstokken diepe wortels kunnen laten groeien, in tegenstelling tot het granieten gesteente dat de regio's omringt.
Droogteresistent, variëteiten (Touriga Nacional, Tinto Cao)
Droogteresistente onderstammen (rupestris/berlandieri hybriden)

[Q] Wat zijn de drie wijngaardindelingen in de Douro?

[A]

 1. Socalco's
 2. Patamares
 3. Vinha en Alto

[Q] Wat zijn Socalco’s?

[A]

Een traditionele methode voor het inrichten van wijngaarden. Smalle terrassen, ondersteund door een keermuur van droge rotsen.

 • Niet geschikt voor mechanisatie
 • UNESCO-erfgoed beschermd
 • De dichtheid van 6000 wijnstokken per hectare kan worden verkleind om ruimte te maken voor een kleine tractor

[Q] Wat zijn Patamares?

[A]

Modernere terrassen die worden ondersteund door een steile aarden helling in plaats van een keermuur.
Positief:
– Bereikbaar met kleine tractor vanaf diagonale sporen op de helling
– Goedkoper in implementatie en onderhoud
Negatief:
– Erosie en onkruidgroei
– Lagere dichtheid dan socalcos
(3000-3500 wijnstokken per hectare)

[Q] Wat zijn de twee soorten Patamares? Beschrijf ze

[A]

 1. Grote, brede patamares die de oorspronkelijke vorm waren. Twee rijen wijnstokken op elk terras betekenden een hogere opbrengst, maar leidden tot een ongelijkmatige rijping.
 2. Smalle patamares. Modernere versie met één rij wijnstokken, die vaak naar de helling en naar het midden van de rij zijn gekanteld om het vasthouden van water te bevorderen en erosie te verminderen. Gelijkmatigere rijping

[Q] Wat is Vinha ao Alto?

[A] Een optie voor een indeling van wijngaarden waarbij wijnstokken in verticale rijen tegen de hellingen worden geplant. Relatief beperkt gebruik.
Positief:
- Minst duur
– hogere dichtheid dan patamares 5000 wijnstokken per hectare)
Negatief:
– Kan niet worden gemechaniseerd als de helling groter is dan 40%.
– Afvloeiing van water en erosie

[Q] Wat is de meest voorkomende methode van trainen, snoeien en trelliseren in de Douro?

[A] Ofwel cordon-getraind en gesnoeid met sporen, of hoofd-getraind en met riet gesnoeid.
Trelliseren is over het algemeen VSP voor gelijkmatige blootstelling aan de zon en waar mogelijk mechanisatie

[Q]

Wat is de maximaal toegestane opbrengst voor portproductie?

Wat is het meestal?

[A]

55 hL/ha

Het is waarschijnlijker dat dit rond de 30hL/ha ligt

[Q] Welke gevaren in de wijnbouw vormen een bedreiging voor de wijngaarden in de Douro? (3)

[A]

 1. Late voorjaarsvorst, vooral op grote hoogte
 2. Soms koel, nat weer vanuit het westen in de vroege zomer, wat de bloei/vruchtzetting verstoort
 3. Valse meeldauw en Botrytis bosrot (vooral in Baixo Corgo)

[Q] Meststoffen, herbiciden en fungiciden worden vaak gebruikt. Welke andere niet-chemische technieken worden gebruikt om de gezondheid van wijngaarden te verbeteren?

[A]

 1. Bedek gewassen op wijngaarden van Vinha ao Alto.

2. Maaiers waar ruimte is

[Q] Beschrijf de oogst in de Douro

[A]

 1. Meestal met de hand.
 2. Begint in de Douro Superior, beweegt westwaarts en eindigt in de Baixo corgo.
 3. Kan meerdere weken duren om rekening te houden met verschillende hoogten/aspecten/variëteiten

[Q] Wat zijn de vijf voorgeschreven variëteiten waarop de herbeplanting in de Douro zich heeft gericht?
Wat zijn de twee andere belangrijke zwarte variëteiten?

[A]

 • Touriga Nationaal
 • Touriga Franca
 • Tinta Roriz
 • Tinta Barroca
 • Tinto Cao
 • Tinta Amarela
 • Sousao

[Q] Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Touriga Nacional? (7)

[A]

 1. Halverwege rijping
 2. Dikke schil, diepe kleur, hoge tannine
 3. Hoge zuurretentie
 4. Zwart fruit en bloemig karakter.
 5. Lang verouderingspotentieel
 6. Overmatige kracht
 7. Gevoelig voor kleur

[Q] Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Touriga Franca? (5)

[A]

 1. Laatrijp
 2. Strakke trossen, dikke huiden
 3. Smaken van rood en zwart fruit
 4. Krachtig, moet in de zomer gesnoeid worden.
 5. De meest aangeplante soort

[Q] Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Tinta Roriz? (4)

[A]

 1. Synoniem voor Tempranillo en Aragonez
 2. Vroegrijp
 3. Brengt body en kleur in de blend
 4. Hoge opbrengst, moet worden gecontroleerd

[Q] Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Tinta Barroca? (4)

[A]

 1. Vroegrijp
 2. Moet op koelere plaatsen worden geplant (anders zijn hitteschade en verschrompeling problemen)
 3. Geeft meer aardse smaken aan de blend.
 4. Lager van kleur en zuurgraad dan andere portvariëteiten

[Q] Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Tinto Cao? (4)

[A]

 1. Lage opbrengst
 2. Kleine druiven met dikke schil.
 3. Laatrijp, hittetolerant
 4. Hoog zuur en concentratie

[Q] Wat zijn de twee witte portvariëteiten en wat zijn hun belangrijkste kenmerken?

[A]

 1. Malvasia Fina (boal op Madeira) Neutraal, medium zuurgraad, volle body, licht honingachtig karakter.
 2. Moscatel Galego Branco – (Muscat Blanc a Petit Grains). Zeer aromatisch, vaak gebruikt voor niet-verouderde stijlen

[Q] Wat is het gebruikelijke bereik aan restsuiker voor portwijnen?s

[A] 80-120 g/l

[Q] Hoe lang duurt de fermentatie?

[A] Meestal maar een paar dagen, dus de extractie moet efficiënt zijn

[Q] Wat zijn de vijf extractiemethoden tijdens de fermentatie?

[A]

 1. Voetstappen in lagares
 2. Moderne, mechanische lagares
 3. Overpompen
 4. roestvrijstalen zuigers
 5. Autovinifiers

[Q] Wat is een lagar? Beschrijf voettreden in lagares

[A] Lagar is enkelvoud voor lagares en is een brede, ondiepe vierkante tank die een groot oppervlak tussen de most en de druivenschillen mogelijk maakt. Voettreden is effectief en verplettert de zaden niet. Het wordt nog steeds gebruikt voor sommige premium- en superpremiumwijnen

[Q] Wat zijn de voor- en nadelen van een mechanische lagares?

[A] Pluspunten:
– Jaarlijks de behoefte aan grote, dure arbeidskrachten terugdringen.
Nadelen:
– Grote initiële investeringskosten

[Q] Hoe werkt een autovinifier?

[A]

Het is een afgesloten roestvrijstalen tank van beton, waarbij door de toename van CO2 het sap in een opslagtank kan worden geduwd en vervolgens over de dop kan worden gespoten wanneer de druk via een klep wordt vrijgegeven.

 • vereist geen elektriciteit, dus vrij goedkoop
 • kan niet vóór de fermentatie worden geëxtraheerd, dus niet zo effectief.
 • produceert lichtere wijnen die geschikt zijn voor basistawny, witte en robijnrode port

[Q] Waarom is roestvrij staal de meest gebruikelijke keuze voor fermentatie en maceratie in modernere wijnhuizen? (2)

[A]

 1. Makkelijk schoon te maken

2. Kan temperatuurgecontroleerd zijn, bijvoorbeeld. gekoeld om de fermentatie- en extractietijd te verlengen

[Q] Wat zijn de gistingstemperaturen voor rode en witte portwijnen?

[A]

Rood – 28-32 C

Wit – 17-22 C

[Q] Waarom wordt omgevingsgist vaak gebruikt?

[A] Omdat deze voldoende zijn om de gisting op gang te brengen en het vergisten tot droogte geen probleem is voor de portproductie

[Q] Wat zijn de wettelijke vereisten voor het versterken van de geest? (2)

[A]

 1. Moet afkomstig zijn van druiven of van druiven afgeleide producten

2. Moet een alcoholpercentage van 77% (+/-0,5%) zijn

[Q] Wat is het uiteindelijke ABV-bereik voor alle portwijnen?

[A] 17-22%

[Q] Hoe heet de versterkende geest in Port?

[A] Aguardente

[Q] Wat is belangrijk aan het gebruik van versterkende spirit met een lager alcoholpercentage?

[A]

 1. De spirit is minder neutraal en geeft daardoor meer van zijn eigen smaak aan de uiteindelijke wijn
 2. Je hebt meer nodig om de wijn tot een vergelijkbaar niveau te versterken, dus de effecten op de uiteindelijke wijn komen vaker voor

[Q] Welke invloed heeft de keuze van de aguardente op de uiteindelijke wijn? (3)

[A]

 1. Prijs – hoe hoger de kwaliteit van de drank, hoe duurder de uiteindelijke wijn
 2. Smaak – Sommige zullen vrij neutraal zijn, andere zullen meer fruitige esters hebben.
 3. Kwaliteit – betere kwaliteitsgeest betekent wijn van betere kwaliteit

[Q] Bij welk ABV wordt de gisting gestopt? Hoe wordt deze beslissing genomen?

[A]

Over het algemeen 5-7%

Het zal afhangen van hoeveel zoetheid de producent wenst voor de uiteindelijke wijn

[Q] Wat gebeurt er met de perswijn?

[A] Het kan na verrijking weer worden gemengd om tannine en kleur toe te voegen, noodzakelijk voor wijnen die lang rijpen

[Q] Wanneer worden portdruiven over het algemeen geplukt?
Waarom?
Wat is het nadeel van deze pluktijd?

[A] Wanneer smaken en tannines rijp zijn.
Alcohol met een hoog potentieel is geen probleem, en rijpheid is nodig voor veroudering en karakter bij een laag alcoholpercentage.
Het nadeel is dat het zuur laag kan zijn en de pH hoog, wat betekent dat verzuring veel voorkomt

[Q] Ondergaat portwijn een malolactische conversie? Waarom?

[A]

Nee

Melkzuur kan niet tegen een hoog alcoholgehalte

[Q] Wanneer wordt portwijn van de Douro naar Villa Nova de Gaia verscheept?

[A] Na de eerste winter en na het rekken

[Q] Hoe wordt blending gebruikt in portwijnen?

[A]

 1. Verschillende wijngaardpercelen
 2. Verschillende variëteiten
 3. Verschillende jaargangen (afhankelijk van stijl)
 4. Verschillende fermenten op verschillende suikerniveaus om de zoetheid aan te passen

[Q] Wat zijn twee belangrijke doelen bij het blenden van port??

[A]

 1. Samenhang.
  Ofwel vintage, ofwel een huisstijl.
 2. Trouw aan de gewenste stijl – meer kleur en concentratie voor vintage, meer jeugdige smaken voor robijn

[Q] Waarom wordt portwijn traditioneel gerijpt in Villa Nova de Gaia?

[A] Het klimaat is er beter geschikt voor dan de Douro, Atlantische invloeden houden de temperatuur koeler en relatief stabiel

[Q]

Welk rijpingsvat zou een portproducent kiezen:

 1. Beperk oxidatie en houd de wijn vers
 2. Zorg voor zachte oxidatie (meest voorkomende)

[A]

Welk rijpingsvat zou een portproducent kiezen:

 1. Beperk oxidatie en houd de wijn vers
 2. Zorg voor zachte oxidatie (meest voorkomende)

[Q]

Welk rijpingsvat zou een portproducent kiezen:

 1. Beperk oxidatie en houd de wijn vers
 2. Zorg voor zachte oxidatie (meest voorkomende)

[A]

 1. Balseiros. Vat van 100.000 liter
 2. Pijp. Vat van 600 liter
  Beide met ouder eiken

[Q] Hoe kan een teler zijn wijngaardbeheer aanpassen om verschillende percelen te beïnvloeden die bestemd zijn voor verschillende portstijlen?

[A] Technieken voor het beheer van het bladerdak en de plukdatum hebben invloed op de rijpheid en kunnen daarom worden gebruikt om bepaalde percelen te bevoordelen

[Q] Er zijn 12 mogelijke portstijlen. Wat zijn ze?

[A]

 • Basis Robijn
 • Basis Tawny
 • Ruby reserveren
 • Tawny reserveren
 • Getaand met leeftijdsaanduiding
 • Colheita
 • Vintage
 • Enkele Quinta
 • Korst
 • Late gebottelde vintage
 • Roos
 • Wit

[Q] Welke wijnbereidingstechnieken worden vaak gebruikt bij de productie van Ruby Port? Waarom?

[A] Beschermend – veroudering van roestvrij staal/beton, korte verouderingsperiode (meestal ongeveer 3 jaar).
Bewaar verse fruitsmaken

[Q] Hoe krijgt een basis Tawny zijn kleur? (2)

[A] Lichtere extractie tijdens de gisting, waardoor de kleur bleker en ouder wordt.
Het kan vroegtijdig worden afgetapt om verdere kleurextractie te beperken

[Q] Hoe lang moet een Reserve Tawny rijpen?

[A] Minimaal 6 jaar op eikenhout

[Q] Hoe wordt een Reserve Ruby geclassificeerd?

[A] Geproefd en goedgekeurd door het IVDP

[Q] Waarom hoeven Tawny-ports met vermelding van de leeftijd niet te worden gefilterd voordat ze worden gebotteld?

[A] Omdat de stabilisatie en verduidelijking op natuurlijke wijze plaatsvinden gedurende de lange tijd in vat

[Q] Wat zijn de leeftijdsopgaven eventueel voor Tawny met leeftijdsindicatie?

[A] 10, 20, 30 of 40 jaar

[Q] Wat is er nodig om een Tawny een leeftijdsindicatie te geven?

[A] Door het IVDP-proefpanel moet worden vastgesteld dat ze de kenmerken van een wijn van die leeftijd vertonen.
Ze kunnen in feite een mix van wijnen bevatten uit meerdere wijnjaren, zowel jonger als ouder dan de leeftijdsopgave

[Q] Wat zijn de twee redenen waarom de leeftijd aangeeft dat Tawny relatief duur is om te maken?

[A]

 1. De vaten moeten gedurende een lange periode in rekken en bijgevuld worden, wat kostbare arbeid vergt.
 2. Ze zijn de afgelopen jaren in populariteit toegenomen en de slinkende voorraden hebben de prijzen doen stijgen

[Q] Wat is de nieuwe subcategorie die zal ontstaan binnen de op leeftijd aangegeven Tawny-categorie?
Geef een voorbeeld

[a] Zeer oude (niet-leeftijd aangegeven) oude Tawny.
Taylor's Scion of Graham's Ne Oublie

[Q] Wat is een Coheita?
Wat is de verouderingseis?
Wat is de etiketteringsvereiste?

[A] Een Tawny Port gemaakt met druiven uit één jaargang.
Zeven jaar in vaten.
Vintage en botteljaar

[Q] Hoe gaat een porthuis te werk bij het aangeven van een vintage?

[A] Ze moeten hun voornemen om een vintage aan te geven in het tweede jaar na de oogst registreren. De jonge wijn moet geproefd en goedgekeurd worden door het IVDP

[Q] Geef twee voorbeelden van jaargangen waar de overgrote meerderheid van de porthuizen melding van maakte

[A] 2011 en 2016

[Q] Wat zijn de twee redenen waarom een huis ervoor kan kiezen om een vintage aan te geven?

[A]

 1. Het fruit en de jonge wijn zijn van uitzonderlijke kwaliteit.
 2. Marktomstandigheden – bijvoorbeeld opeenvolgende aangegeven vintages kunnen met elkaar concurreren. Te veel aangegeven jaargangen zullen de totale waarde verminderen, te weinig zullen een huis verlaten met een kwaliteitsvacuüm

[Q]

Welk fruit wordt doorgaans gekozen voor Vintage Ports?

Welke soorten en waarom?

[A] Percelen van hoge kwaliteit, vaak van oud wijnstokmateriaal.
Touriga Franca en Touriga Nacional omdat ze de kleur, tannine en concentratie hebben die nodig zijn voor het produceren van wijnen die lang kunnen rijpen

[Q] Wat is de maximale rijpingseis voordat een Vintage Port wordt gebotteld?
Wat is een typisch tijdsbestek?
Welk vat wordt doorgaans gebruikt?

[A]

Drie jaar in grote, oude vaten

18-20 maanden is gebruikelijker (tweede lente na de oogst)

[Q] Hoe worden Vintage Ports afgewerkt voordat ze worden gebotteld? Wat is het effect hiervan?

[A] Ongezuiverd en ongefilterd, waardoor een zware aanslag achterblijft

[Q] Wat is een enkele Quinta? Wanneer wordt het gemaakt?

[A] Een wijn uit één jaargang, gemaakt van de druiven van één huis. Meestal gemaakt als er geen vintage is aangegeven

[Q] Wat is een Crusted Port?

[A] Een niet-vintage port die maximaal twee jaar in vaten heeft gerijpt en is gebotteld met klaring of filtratie. Vergelijkbaar in stijl met een Vintage Port

[Q] Wat is een LBV-poort?

[A] Laat gebottelde vintage. Port van één vintage, gebotteld tussen vier en zes jaar na de oogst. Gebotteld, klaar om te drinken

[Q] Wat is de typische rijpingsmethode voor een LBV?

[A] Groot formaat, roestvrij of oud eiken om overmatige oxidatie te voorkomen

[Q] Wat zijn de afwerkingsmogelijkheden voor LBV’s?

[A]

Gefilterd – meest gebruikelijk, geen aanbetaling, klaar om te drinken

Ongefilterd – minder vaak voorkomend, voller van smaak, kan profiteren van flesrijping

[Q] Wanneer is Rose Port ontstaan?

[A] Midden jaren 2000, door Croft

[Q] Welk fruit wordt doorgaans gebruikt voor rozenport?

[A] Zwarte variëteiten, uit koelere gebieden (grote hoogte of Baixo Corgo)

[Q] Welke drie keuzes bij het maken van wijn zijn van cruciaal belang voor de productie van rozenport?

[A]

 1. Zeer korte maceratie en verduidelijking
 2. Koele gisting
 3. Zeer neutrale aguardente

[Q] Wanneer worden witte portdruiven geoogst? Waarom?

[A]

 1. Meestal tegelijk met zwarte druiven, aangezien ze doorgaans verspreid zijn over zwarte variëteiten.
 2. Eerder, indien afzonderlijk geplant

[Q] Voor welke portstijl wordt Muscatel doorgaans gebruikt?

[A] Ongeoxideerde, aromatische en fruitige witte Ports die gemaakt zijn om jong en vroeg gedronken te worden

[Q] Voor welke portstijl maakt Malvasia over het algemeen een groot deel uit van de blend?

[A] Voor welke portstijl maakt Malvasia over het algemeen een groot deel uit van de blend?

[Q] Wat zijn de etiketteringsmogelijkheden voor witte port?

[A] Hetzelfde als Tawny – Basic, Reserve, leeftijdsaanduiding en Colheita. Dezelfde parameters zijn van toepassing

[Q] Beschrijf het grondbezit in de Douro

[A] Gefragmenteerd. Ongeveer 21.000 eigenaren, waarvan de 43% minder dan een halve hectare bezit. De meeste verkopen aan een verlader of coöperatie. Coöperaties zijn goed voor ongeveer 20%

[Q] Hoeveel producenten van port zijn er?

[A] Slechts 30-35 produceren 'significant volume'

[Q]

Wie zijn de vijf grootste havenbedrijven?

Hoeveel volume portproductie nemen deze bedrijven voor hun rekening?

[A]

 1. Porto Cruz
 2. Symington Family Estates (Cockburn's, Grahams, Warre's)
 3. Sogrape
 4. Fladgate (Taylor's, Croft)
 5. Sogevinus
  Gecombineerd ruim 80% van alle portproductie

[Q] Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden van het IVDP? (5)

[A]

 1. Regelt de hoeveelheid port die per jaar kan worden geproduceerd (de Beneficio)
 2. Houd een register bij van wijngaarden en scheepvaart-/productiebedrijven
 3. Bepaalt de hoeveelheid port die op de markt wordt gebracht
 4. Proeft en analyseert verschillende stijlen om er zeker van te zijn dat ze aan de kwalificaties voldoen
 5. Is verantwoordelijk voor promotie en marketing

[Q] Wat is de maximale hoeveelheid port die een verlader jaarlijks op de markt kan brengen?

[A] 1/3 van hun totale voorraad

[Q] Wat is de Beneficio?

[A] Een regelgevingssysteem dat bepaalt hoeveel port er in een jaar mag worden geproduceerd, afhankelijk van de waardering van het perceel wijnstokken waar de most vandaan komt. Hoe hoger de kwaliteitsbeoordeling, hoe meer must er is toegestaan

[Q] Met welke factoren wordt rekening gehouden bij de Beneficio-pakketbeoordelingen?

[A] Locatie, hoogte, aspect, bodem en aangeplante druivensoorten

[Q] Wat is de laagste toegestane beoordeling voor portwijn?

[A] F. Daarvan kan tafelwijn worden gemaakt of tot sterke drank worden gedistilleerd

[Q] Wie bepaalt jaarlijks het maximale bedrag aan most in de Beneficio? Met welke factoren wordt rekening gehouden?

[A] Samenwerking tussen telers, producenten en het IVDP.
Er wordt rekening gehouden met de marktvraag en de huidige voorraden in de markt

[Q] Wat is het grootste minpunt van de Beneficio?

[A] Telers mogen hun kaarten en druiven verhandelen, waar gemakkelijk misbruik van kan worden gemaakt om druiven van slechte kwaliteit met een kaart met een hoge rating te verkopen, of om Beneficio-druiven van slechte kwaliteit te vervangen door niet-geclassificeerde druiven van hoge kwaliteit.

[Q] Wat is de huidige kritiek op het nut van de Beneficio?

[A] Omdat de vraag naar port is afgenomen, is de productie beperkt gebleven, maar is de druiventeelt toegenomen. Vaste prijzen voor portdruiven weerspiegelen niet langer het vermogen om port op de markt te verkopen. In wezen gaat het over het reguleren van een industrie die dringend moet evolueren

[Q] Beschrijf de trends in de havenverkoop van de afgelopen vijftig jaar

[A]

Gestage groei tot 2000, sindsdien afnemend. Een weerspiegeling van andere versterkte industrieën door de verkoop van premiumproducten te vergroten. Speciale categorieën met een volume van 23% maar een waarde van 45%

[Q] Wie is de grootste markt voor portconsumptie?

[A] Exporteren (80%). Onder leiding van Frankrijk

[Q] Wat zijn de opkomende markten voor Port (kansen)?

[A] Diversificatie van het product – nog steeds niet versterkt.
Roze en witte port voor jongere drinkers, cocktails. (Minder alcohol dan sterke drank)
Super premium port op locatie

[x] GOED WERK!! [herstarten]

[/qdek]

Volg mij op mijn sociale media


Wijn is een gastronomische schat, misbruik geen alcohol!

Niets van deze inhoud is gesponsord

Ik heb geen geschenken of gratis monsters ontvangen die verband kunnen houden met dit artikel

www.oray-wine.com


nl_NLNL