Gratis Flashcards voor DipWSET D1: Wijnproductie

DEK nummer 3

Instructies voor het starten:    

IK RAAD JE AAN DE KAARTEN IN DE OORSPRONKELIJKE VOLGORDE TE LATEN EN DE "SHUFFLE"-OPTIE ALLEEN TE GEBRUIKEN WANNEER JE HET HELE DEK BEHEERST (= 0 FOUT)    

Lees de term op de kaart en geef uw antwoord Klik op de knop "Controleer het antwoord" om uw kennis te controleren Klik op "Got It!" als je antwoord goed was    

Klik op "Meer oefenen nodig" om de kaart aan het einde van het kaartspel te bekijken en een andere keer te proberen te beantwoorden    

Klik op de knop "Shuffle" om de volgorde van de kaarten te wijzigen    

SUCCES!!

[qdek]

[h] DipWSET D1 SET 3 Wijnbouw

[i] DipWSET D1 – Flashcards voor wijnproductie

SET 3 Wijnbouw

IK RAAD JE AAN DE KAARTEN IN DE OORSPRONKELIJKE VOLGORDE TE LATEN EN DE "SHUFFLE"-OPTIE ALLEEN TE GEBRUIKEN WANNEER JE HET HELE DEK BEHEERST (= 0 FOUT)

– Lees de term op de kaart en geef je antwoord
- Klik op de knop "Controleer het antwoord" om uw kennis te controleren
- Klik op "Begrepen!" als je antwoord goed was
- Klik op "Nog meer oefening nodig" om de kaart aan het einde van het kaartspel te bekijken en een andere keer te proberen te beantwoorden
- Klik op de knop "Shuffle" om de volgorde van de kaarten te wijzigen

[begin]

[Q] Wanneer werd de conventionele druiventeelt overal ter wereld op grote schaal ingevoerd?

[a] De tweede helft van de twintigste eeuw

[Q]
Wat zijn de doelstellingen van de conventionele druiventeelt en hoe worden deze bereikt?

[A]

Doelstellingen

Het verhogen van de productieniveaus;
Het verminderen van de arbeidsbehoefte.
Hoe bereikt

Mechanisatie;
Irrigatie;
Gebruik van landbouwchemicaliën, minerale meststoffen, pesticiden en herbiciden;
Klonale selectie;
Het creëren van een monocultuur in de wijngaard

[Q]

Wat zijn de voordelen van monocultuur?

[A]

Gemechaniseerd werk in de wijngaard
Minimaliseerde concurrentie van andere planten
Eenzijdige zorg voor de aangeplante druivensoort (irrigatie, voedingsniveau, behandelingen tegen gevaren, plagen en ziekten)
Verhoog de opbrengst terwijl u de kosten verlaagt

[q] Wat zijn de nadelen van monocultuur?

[A]

Monoculturen zijn aanzienlijk vatbaarder voor ziekten, de snelle verspreiding van ziekten en plagen, en hebben dus meer behandelingen en bescherming nodig
Uitputting van voedingsstoffen is gebruikelijk omdat er geen natuurlijk ecosysteem is om voedingsstoffen aan te vullen, waardoor er meer kunstmest moet worden gebruikt
Resterende chemicaliën sijpelen in het grondwater of komen in de lucht terecht, wat schade aan het milieu veroorzaakt

[q] Waarom stappen zoveel druiventelers af van de conventionele landbouw?

[a] Ze zijn zich steeds meer gaan realiseren dat landbouwchemicaliën schadelijk zijn voor de bodem, de plant, de arbeiders en de eindgebruiker

[q] Wat zijn de drie thema’s voor duurzame wijnbouw?

[A]

 • Sociaal;
 • Economisch;
 • Duurzaamheid van het milieu.

[Q]

Wat zijn de doelstellingen van duurzame wijnbouw?

[A]

Bevorder natuurlijke ecosystemen in de wijngaarden
Behoud de biodiversiteit
Beheer afval en energieverbruik
Minimaliseer toepassingen van chemicaliën
De impact van de wijnbouw op het bredere milieu verminderen

[q] Hoe voorspellen/voorkomen druiventelers die duurzame wijnbouwpraktijken toepassen uitbraken van plagen of ziekten?

[A]

Ze ontwikkelen een grondig begrip van de levenscycli van de wijnstok en van ongedierte in de wijngaard
Houd de weersvoorspellingen in de gaten
samen helpen deze hen om applicaties zo te timen dat ze de grootste impact hebben

[Q]

Geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) wordt ook wel ____ ____ genoemd.

[A]

Lutte reden

[Q]

Lutte raisonée maakt het gebruik van chemische interventies mogelijk:

Wekelijks
Alleen als het nodig is
Nooit

[A]

Alleen als het nodig is

[Q]

Welke acties moet een druiventeler die duurzame wijnbouw beoefent, implementeren om zijn wijngaard zo gezond mogelijk te houden?

[A]

Het identificeren/monitoren van ongedierte en hun populaties, en waar u op moet letten
Begrijp en anticipeer op de schade veroorzaakt door bepaald ongedierte en hoe u preventieve maatregelen kunt treffen
Hoe je de eigen verdedigingsmechanismen van de wijnstok kunt versterken
Besturingsopties evalueren en op optimale momenten inzetten

[q] Wat zijn de voordelen van duurzame wijnbouw?

[A]

Een meer doordachte benadering van de druiventeelt, met aandacht voor de economische, sociale en ecologische impact van de wijnbouw;
Wetenschappelijk inzicht in de bedreigingen voor een succesvolle druiventeelt (plagen en ziekten) om het aantal interventies te minimaliseren;
Verminderde synthetische en conventionele behandelingen

[q] Wat zijn de nadelen van duurzame wijnbouw?

[A] 

De term is niet beschermd en kan daarom worden gebruikt om wijn te promoten zonder duidelijke normen;
Gevaar dat landelijke normen voor duurzaamheid te laag worden gesteld

[Q]

Wat zijn de doelstellingen van biologische wijnbouw?

[A]

Verbeter de bodem van de wijngaard
Vergroot het bereik van microben en dieren (bijv. regenwormen) in de wijngaard
Verhoog de gezondheid en ziekteresistentie van de wijnstok

[Q]

Wat zijn de vier belangrijkste kenmerken van de biologische wijnbouw?

[A]

Compost
zorgt voor een langzame afgifte van voedingsstoffen in de bodem;
verbetert de bodemstructuur;
verhoogt de biomassa in de bodem (de totale hoeveelheid of het gewicht van organismen in een bepaald gebied of volume);
Bedek gewassen
erosie van de bodem voorkomen;
bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit van de bodem;
Natuurlijke meststoffen
dierlijke uitwerpselen;
natuurlijk calciumcarbonaat om het natuurlijke evenwicht te herstellen;
Vestig 'eilanden' van biodiversiteit om de monocultuur van wijngaarden terug te dringen

[Q] Wat gebruiken biologische druiventelers om meeldauw te bestrijden?

[A]

Zwavel en kopersulfaat

[Q]

Koper kan zich in de bodem ophopen als druiventelers het te veel gebruiken.

Hoe heroverwegen sommige biologische druiventelers het gebruik van kopersprays?

[A]

In wijngaarden waar veelvuldig besproeien noodzakelijk is, zijn sommige druiventelers van mening dat zorgvuldig gebruik van synthetische chemische sprays met een langere levensduur zou een betere optie kunnen zijn voor het milieu

[Q] Noem twee manieren waarop biologische druiventelers ziekten en plagen in de wijngaard bestrijden

[A]

 • Gebruik van natuurlijke roofdieren;
 • Mechanismen van ecosystemen, zoals seksuele verwarring om de paringspatronen van insecten te verstoren

[Q] Wat is de universele vereiste van alle mondiale biologische certificeringsinstanties om een wijngaard biologisch te laten certificeren?

[A]

De wijngaard moet een omschakelingsperiode doorlopen waarin wordt gewerkt aan biologische normen voordat deze kan worden gecertificeerd.

Dit verhoogt de kosten voor de druiventeler, maar het hebben van de certificering kan een voordeel zijn bij de verkoop op bepaalde markten

[Q] Wat zijn de voordelen van biologische + biodynamische druiventeelt?

[A]

 1. Verbetering van de gezondheid van de wijnstokken, de gezondheid van de bodem en de weerstand van de wijnstokken tegen ziekten;
 2. Vermindering van het aantal chemische behandelingen in de wijngaard;
 3. Beëindiging van het gebruik van synthetische chemicaliën;
 4. Het verlagen van de kosten door het niet kopen van synthetische chemicaliën en de arbeid die nodig is om ze te spuiten

[q] Wat zijn de nadelen van biologische + biodynamische druiventeelt?

[A]

 1. Mogelijke kleine daling van de opbrengst in normale jaren;
 2. Mogelijke aanzienlijke opbrengstdalingen in moeilijke jaren (bijvoorbeeld regenachtige wijnjaren);
 3. Verhoogde afhankelijkheid van kopersprays, wat kan leiden tot een ophoping van zware metalen in de bodem;
 4. Kosten en tijd besteed aan certificering

[q] De biodynamische wijnbouw is gebaseerd op het werk van deze twee mensen

[A]

Rudolf Steiner en Maria Thun

[Q]

De biodynamische wijnbouw maakt gebruik van biologische praktijken samen met:

Filosofie en kosmologie
Psychologie en cosmetologie
Fysiologie en kosmische ecologie

[A]

Filosofie en kosmologie

Druiventelers die biodynamica beoefenen, bekijken de wijngaard holistisch en timen hun acties zodat ze samenvallen met de cycli van de planeten, de maan en de sterren

[Q] Wat zijn de vier “dagen” van de biodynamische wijnbouw?

[A]

Wortel
Blad
Bloem
Fruit

[q] Noem drie homeopathische middelen, of ‘preparaten’, die in de biodynamische wijnbouw worden gebruikt om de bodem te bemesten

[A]

Preparaat 500 (hoornmest)
Preparaat 501 (hoornkiezel)
Compost (geactiveerd door preparaten 502-507)

[Q]

Wat is Preparaat 500 (hoornmest) en hoe wordt het gebruikt?

[A]

 1. Het wordt gemaakt door koeienmest in de hoorn van een koe te stoppen en de hoorn in de winter in de grond te begraven;
 2. Het opgraven van de hoorn in de lente en het dynamiseren van de inhoud ervan;
  • de inhoud van de hoorn in water roeren (een draaikolk creëren en deze vervolgens omkeren) zodat het water de kracht van het preparaat onthoudt, die vervolgens kan worden doorgegeven aan de wijngaard;
 3. Dit preparaat wordt vervolgens als homeopathische compost op de grond gespoten

[q] Wat is preparaat 501 (hoornkiezel) en wat wordt er verondersteld te doen?

[A]

 1. Het wordt gemaakt door de hoorn van een koe te vullen met gemalen kwarts (silica) en dit zes maanden te begraven;
 2. De hoorn wordt opgegraven, de inhoud wordt gedynamiseerd en vervolgens op de grond gespoten;
 3. Aangenomen wordt dat de mest de humusvorming katalyseert en dat de silica de plantengroei bevordert

[Q] Waar worden preparaten 502–507 voor gebruikt?

[A]

Ze worden gebruikt om de effectieve afbraak van compost (erfafval, gewasresten, mest van boerderijdieren, enz.) te vergemakkelijken.

Wanneer deze preparaten worden gebruikt, wordt dit het “activeren” van de compost genoemd

[Q]

Maken biodynamische druiventelers wel of niet gebruik van traditionele chemicaliën om ziekten te bestrijden (waaronder zwavel- en kopersprays)?

[A]

Ze gebruiken ze, net zoals biologische druiventelers dat doen

[q] Wat is “verassen” in de biodynamische wijnbouw?

[A]

Het verspreiden van de as van verbrande onkruidzaden of schadelijke dieren (zoals ratten of mussen) op de wijngaard om deze gevaren af te weren

[Q] Wat is precisiewijnbouw (PV) en wat is het doel ervan?

[A]

Het heeft tot doel het oenologische potentieel van wijngaarden te maximaliseren.

PV maakt gebruik van gegevens verzameld uit de wijngaard (bodem, kracht, topografie, plantengroei) om te reageren op veranderingen van perceel tot perceel en van rij tot rij, en om verschillende kwaliteitszones binnen een bepaalde wijngaard te identificeren;

De gegevens worden verzameld door sensoren in vliegtuigen ('op afstand') of gemonteerd op een tractor of oogstmachine in het veld ('proximaal');

Geospatiale technologie [mondiale positioneringssystemen (GPS) en geografische informatiesystemen (GIS)] presenteert de gegevens visueel in de vorm van kaarten;

Vervolgens worden er gerichte interventies in de wijngaard uitgevoerd als reactie op de verzamelde gegevens, bijvoorbeeld details over de samenstelling van de bodem of de snelheid van de groei van het bladerdak. Dit wordt ook wel ‘variabele-snelheid applicatietechnologie’ genoemd

[Q] Met welke twee soorten wijnbouw wordt precisiewijnbouw vaak gebruikt?

[A]

Duurzaam
Biologisch

[q] Wat zijn de voordelen van precisiewijnbouw?

[A]

Gedetailleerde variaties van een wijngaard of wijngaarden die de opbrengst en kwaliteit kunnen beïnvloeden
Mogelijkheid om een reeks interventies aan te passen aan individuele blokken of zelfs rijen wijnstokken, met als doel de opbrengst en/of kwaliteit te verbeteren

[q] Wat zijn de nadelen van precisiewijnbouw?

[A]

Aanloopkosten van de hardware, software en gegevensverzameling
Kosten van consultancy of opgeleid personeel om de gegevens te analyseren en interpreteren, en interventies uit te voeren met de verkregen informatie

[x] GOED WERK!! [herstarten]

[/qdek]

nl_NLNL