Gratis DipWSET D2: Flashcards voor wijnzaken    

DEK nummer 4

Instructies voor het starten:    

IK RAAD JE AAN DE KAARTEN IN DE OORSPRONKELIJKE VOLGORDE TE LATEN EN DE "SHUFFLE"-OPTIE ALLEEN TE GEBRUIKEN WANNEER JE HET HELE DEK BEHEERST (= 0 FOUT)    

Lees de term op de kaart en geef uw antwoord Klik op de knop "Controleer het antwoord" om uw kennis te controleren Klik op "Got It!" als je antwoord goed was    

Klik op "Meer oefenen nodig" om de kaart aan het einde van het kaartspel te bekijken en een andere keer te proberen te beantwoorden    

Klik op de knop "Shuffle" om de volgorde van de kaarten te wijzigen    

SUCCES!!    

[qdek]

[h] DipWSET D2 INSTELLEN 4

[i] DipWSET D2 – Flashcards voor wijnzaken
SET 4

IK RAAD JE AAN DE KAARTEN IN DE OORSPRONKELIJKE VOLGORDE TE LATEN EN DE "SHUFFLE"-OPTIE ALLEEN TE GEBRUIKEN WANNEER JE HET HELE DEK BEHEERST (= 0 FOUT)

– Lees de term op de kaart en geef je antwoord
- Klik op de knop "Controleer het antwoord" om uw kennis te controleren
- Klik op "Begrepen!" als je antwoord goed was
- Klik op "Nog meer oefening nodig" om de kaart aan het einde van het kaartspel te bekijken en een andere keer te proberen te beantwoorden
- Klik op de knop "Shuffle" om de volgorde van de kaarten te wijzigen

[begin]

[q unit=”2″ topic=”4″] WETGEVING INVLOED OP DE KOSTEN VAN WIJNEN

[a] 1- BELASTINGEN

2- HANDELSBELEMMERINGEN

3- MINIMUM EENHEIDSPRIJS

4- TAKEN

5- SUBSIDIES

6- ETIKETTERINGSWETTEN

[q unit=”2″ topic=”4″] ACCIJNSRECHTEN IN HET VK

[a] TE BETALEN BIJ WIJN DIE HET VK BINNENKOMT TENZIJ OPGESLAGEN IN EEN "GEHEUGD MAGAZIJN"

[q unit=”2″ topic=”4″] 2 OPTIES MET BETREKKING TOT RECHTENBETALING
VOOR WIJNEN DIE HET VERENIGD KONINKRIJK BINNENKOMEN

[A]

1- INDIEN OPGESLAGEN IN EIGEN MAGAZIJN = WANNEER HET HET LAND BINNENKOMT

2- INDIEN OPGESLAGEN IN “EXPOSITIEBEHEER” = RECHTEN TE BETALEN WANNEER WIJN HET ENGEVOEGDE MAGAZIJN VERLAAT
(indien besteld)

[q unit=”2″ topic=”4″] BESCHRIJF HET FINANCIËLE VOORDEEL VAN “EXTREME MAGAZIJN”

[a] 1- OPSLAGKOSTEN IN ENTREE MAGAZIJN GROOTS GEDEKT
DOOR BESPARINGEN OP ACCIJNSRECHTEN

2- CASHFLOWSITUATIE IS VERBETERD
(geen contant geld vooraf nodig)

[q unit=”2″ topic=”4″] INVLOED VAN INVOERRECHTEN OP BESLUIT VAN PRODUCENTEN

[a] KAN DE EXPORT IN BEPAALDE LANDEN ONTRADEN
(een markt verlaten)

[q unit=”2″ topic=”4″] IMPACT VAN HANDELS TARIEVEN OP DE EU-MARKT
(met betrekking tot Amerikaanse wijnen)

[a] WEINIG GEMIDDELDE AMERIKAANSE WIJNEN OP DE EUROPESE MARKT OMDAT ZE NIET KUNNEN CONCURREREN MET WIJNEN UIT CHILI EN ZUID-AFRIKA
(wie profiteert van handelsovereenkomsten)

[q unit=”2″ topic=”4″] IMPACT VAN VALUTA-FLUTUATIES OP DE KOSTEN VAN WIJNEN

[a] KAN DE WIJNPRIJZEN AANZIENLIJK BEÏNVLOEDEN

[q unit=”2″ topic=”4″] 8 OPTIES OM TE BESCHERMEN TEGEN VALUTA-FLUCTUATIES

[a] 1- OPTIE OP DE FYSIEKE WIJN
(met de producent)

2- OPTIE OP EEN VALUTA
(met een bank)

3- CONTRACT OM DE PRIJS VAST TE STELLEN
(met de producent)

4- CONTRACT OM DE VALUTA TE VASTSTELLEN
(met een bank of de producent)

5- HANDEL IN EUR of USD

6- OPEN REKENING IN VREEMDE VALUTA BIJ DE LOKALE BANK

7- EEN REKENING OPENEN BIJ EEN OVERSEAS BANK

8- KOOP VALUTA VOORAF OM EEN TOEKOMSTIGE BESTELLING TE DEKKEN

[q unit=”2″ topic=”4″] DEFINITIE VAN EEN OPTIE
(afdekking van valutaschommelingen)

[a] BETAAL EEN PREMIUM VOORUIT (optiekosten) OM EEN BEPAALDE HOEVEELHEID FYSIEKE WIJN (of valuta) TE RESERVEREN DIE KAN WORDEN BETAALD TEGEN EEN PRIJS DIE VOORAF OP EEN VASTE DATUM (of periode) IS VASTGESTELD

ALS DE OPTIE GAAT VOOR FYSIEKE WIJN (en niet voor een valuta), MOET DE PRODUCENT DE OVEREENKOMSTIGE HOEVEELHEID WIJN OPzij zetten

[q unit=”2″ topic=”4″] VERSCHIL TUSSEN EEN OPTIE EN HET AANGAAN VAN EEN VAST CONTRACT
(bij het afdekken van valutaschommelingen)

[a] IN EEN OPTIE KAN DE IMPORTEUR DE WIJN WEIGEREN

BIJ EEN VAST CONTRACT MOET DE IMPORTEUR DE WIJN NEMEN
(ook als het actuele tarief interessanter is dan het gecontracteerde tarief)

[q unit=”2″ topic=”4″] VOORDELEN VAN HANDELEN IN USD of EUR

[a] 1- EUR en VS HEBBEN HISTORISCHE STABIELE (en meer algemeen aanvaarde) VALUTA'S GETOOND

2- IMPORTEURS HEBBEN MEER ZEKERHEID OVER DE PRIJS

[q unit=”2″ topic=”4″] WAAROM PRODUCENTEN EEN PREMIE KUNNEN REKENEN BIJ HET AANGAAN VAN EEN VAST CONTRACT MET EEN BUITENLANDSE IMPORTEUR

[a] OMDAT HET VALUTARISICO VOOR DE PRODUCENT WORDT VERSCHORT

[q unit=”2″ topic=”4″] VALUTA'S KOPEN VOOR SPECIFIEKE BESTELLINGEN
(kenmerken)

[a] 1- VEREIST EEN PROACTIEVE HOUDING

2- VEREIST COMPETENTIES IN HUIS

3- NIET BESCHOUWD SPECULATIE

4- GEBRUIKELIJKE TECHNIEK VOOR GROTE IMPORTEURS

[q unit=”2″ topic=”4″] NADELEN VAN HET OPENEN VAN EEN REKENING BIJ EEN OVERSEAS BANK

[a] ALLE NADELEN VAN OPENING
EEN REKENING IN VREEMDE VALUTA BIJ EEN LOKALE BANK
+
RISICO'S VERBONDEN AAN HET VERSCHIL
IN BANKREGLEMENT

[q unit=”2″ topic=”4″] VOORDELEN VAN EEN LANDGOEDPRODUCENT ZIJN

[a] 1- KAN HET HELE PROCES CONTROLEREN
(groeien, produceren, bottelen)

2- KIES DE STIJL VAN WIJN

3- GARANDEER KWALITEIT
(in alle stadia)

4- BEHOUD ALLE "PRODUCTIEWINST"

5- INDIEN RECHTSTREEKS AAN KLANTEN VERKOCHT = HOUD ALLE WINST
= PRODUCTIEWINST + UITKERINGSWINST

6- AUTHENTICITEITSFACTOR GEWAARDEERD DOOR KLANTEN

7- VERHALEN VERTELLEN INSCHAKELEN

[q unit=”2″ topic=”4″] BELANGRIJKSTE NADELEN VAN EEN PRODUCENT VAN GOEDEREN

[a] 1- ONDERSTEUNING VOLLEDIG BEHEER & INDIRECTE KOSTEN

2- KOSTEN ONDERSTEUNENDE APPARATUUR
(directe kapitaalkosten)

3- ONDERSTEUNING VAN DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN HET BEHEER VAN HET LANDGOED
(directe operationele kosten)

4- ONDERSTEUN HET VOLLEDIGE RISICO VAN VINTAGE VARIATIE
(zowel kwaliteit als kwantiteit)

[q unit=”2″ topic=”4″] TELER ZIJN IS AANTREKKELIJK VOOR

[a] EIGENAARS VAN KLEINE WIJNGAARDEN

[q unit=”2″ topic=”4″] WAAROM WIJNGAARDEIGENAARS KUNNEN BESLUITEN ALLEEN TE WORDEN TELERS

[a] 1- OMDAT DE GROOTTE VAN DE WIJNGAARD TE KLEIN IS

2- WEGENS DE HOGE VEREISTE KAPITAALKOSTEN
(apparatuur kopen of huren)

3- OMDAT ZE HUN WIJNEN NIET WILLEN VERKOPEN EN VERKOPEN

[q unit=”2″ topic=”4″] BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN TELER ZIJN

[a] 1- GENEREERT EERDERE CASHFLOWS
(betaling verschuldigd wanneer druiven worden verkocht)

2- GEEN ZWARE INVESTERINGEN VOOR HET MAKEN VAN WIJN

3- GEEN OPERATIONELE KOSTEN VOOR WIJNMAKING

4- GEEN BEHOEFTE AAN MARKETING

5- TELERS KUNNEN HUN INSPANNINGEN FOCUSSEN
OP HET PRODUCEREN VAN DE BESTE DRUIVEN MOGELIJK

[q unit=”2″ topic=”4″] NADELEN VAN TELER ZIJN

[a] 1- HOOG RISICO OP VINTAGE-VARIATIES
(kwaliteit kwantiteit)

2- SCHOMMELS IN AANBOD & VRAAG
(gereduceerde prijzen + niet alles kunnen verkopen)

[q unit=”2″ topic=”4″] 2 MOGELIJKHEDEN VOOR TELERS OM HUN DRUIVEN TE VERKOPEN

[a] 1- GA EEN CONTRACT AAN
(1 of meer wijnjaren)

2- VERKOOP DRUIVEN OP DE SPOTMARKT

[q unit=”2″ topic=”4″] VOORDELEN VOOR TELERS OM EEN CONTRACT AAN TE SLUITEN
OM HUN DRUIVEN TE VERKOPEN 

[a] 1- GEEFT DE TELER ZEKERHEID DRUIVEN TE VERKOPEN

2- LANGERE TERMIJNCONTRACTEN
(meer veiligheid & sterke relaties)

[q unit=”2″ topic=”4″] VOOR- & NADELEN VAN HET VERKOPEN VAN DRUIVEN OP SPOTMARKTEN
(voor telers)

[a] 1- PRO = HOGERE BELONING 
(indien aanbod < vraag) = HOGERE PRIJZEN

2- CON = HOGER RISICO
(indien aanbod > vraag) = LAGERE PRIJZEN

[q unit=”2″ topic=”4″] TELERS-PRODUCENTEN
(definitie)

[a] TELERS DIE WIJN PRODUCEREN VAN HUN DRUIVEN EN DIE VERKOPEN
AAN HANDELAARS DIE HET RIJPEN EN BOTTELEN

[q unit=”2″ topic=”4″] TELER-PRODUCENT REDELIJK VOORKOMEND IN
(welke regio)

[a] BOURGONDIË

[q unit=”2″ topic=”4″] TELER-PRODUCENT BELANGRIJKSTE KENMERKEN

[a] 1- VERLIES VAN CONTROLE OVER DE AFGEWERKTE WIJN

2- HANDELAARS KIEZEN DE LENGTE EN HET TYPE RIJPING

3- HANDELAARS KUNNEN WIJNEN VAN VERSCHILLENDE PRODUCENTEN SAMENSTELLEN

[q unit=”2″ topic=”4″] TELER-PRODUCENT VOORDELEN
(voor teler-producent)

[a] 1- U MOET GEEN KOSTEN MAKEN VOOR RIJPING

2- ONDERSTEUN GEEN MARKETINGKOSTEN

[q unit=”2″ topic=”4″] TELER-PRODUCENT BELANGRIJKSTE NADEEL
(voor teler-producent)

[a] MAAK EEN KLEINERE WINST DAN ALS ZE AFGEWERKTE WIJN ZOUDEN VERKOPEN

[q unit=”2″ topic=”4″] HANDELAARS
(definitie)

[a] = ONDERHANDELAAR

= KOOP ONRIJPE WIJN (of druiven) OM HET TE RIJPEN (+wijn maken als je druiven koopt) EN VERKOPEN ONDER HANDELAARSNAAM (of merk van koopman)

[q unit=”2″ topic=”4″] VOORDEEL VAN DE ROL VAN DE HANDELAAR
(voor handelaren)

[a] 1- U HOEFT DE WIJNGAARDEN NIET TE KOPEN
(geen kapitaalkosten)
(gunstig in dure wijnstreken)

2- U HOEFT DE WIJNGAARDEN NIET TE BEHEREN
(geen bedrijfskosten)

3- KAN DRUIVEN OF ONAFGEWERKTE WIJNEN KOPEN
UIT MEERDERE BRONNEN
(flexibiliteit & zekerheid)

4- KUNNEN HUN EIGEN WIJNEN MAKEN
NAAST HUN HANDELSWIJNEN

[q unit=”2″ topic=”4″] RISICO'S OM HANDELAAR TE ZIJN

[a] 1- GEEN CONTROLE OVER HET GROEIPROCES VAN DRUIVEN

2- GEEN CONTROLE OVER HET WIJNMAAKPROCES
(wanneer u onafgemaakte wijn koopt)

3- KAN WORDEN GEDWONGEN NAAR DE SPOTMARKT

[q unit=”2″ topic=”4″] HOE HANDELAARS HUN RISICO'S KUNNEN VERMINDEREN

[a] 1- PRODUCEER HUN EIGEN WIJNEN NAAST HUN HANDELSACTIVITEITEN

2- GEEF TECHNISCHE ONDERSTEUNING & ADVIES AAN TELERS
(om de kwaliteit te waarborgen)

3- GA LANGLOPENDE CONTRACTEN MET PRODUCENTEN AAN

4- KAN WIJNEN (of druiven) VAN VERSCHILLENDE BRONNEN MENGELEN
(flexibiliteit & bescherming)

[q unit=”2″ topic=”4″] MICRO ONDERNEMERS
(definitie)

[a] GESPECIALISEERD IN KLEINE PRODUCTIEWIJNEN,
GEWOONLIJK UIT INDIVIDUELE WIJNGAARDEN

NAUW SAMENWERKEN MET TELERS VOOR BETERE KWALITEIT

KAN SUPER PREMIUM PRIJZEN BEREIKEN

OPKOMST VAN MICRO-ONDERHANDELINGEN IN BOURGONDIË

[q unit=”2″ topic=”4″] 2 REGIO'S WAAR HANDELAARS ANDERS WERKEN

[a] 1- IN BOURGONDIË = MEER BETROKKEN BIJ DE PRODUCTIE

2- IN BORDEAUX = DEAL MEER IN WIJN
DAT IS AL GEMAAKT

[q unit=”2″ topic=”4″] EN PRIMEUR
(definitie)

[a] = WIJN FUTURES

= WIJZE VAN VERKOPEN VAN WIJN VOORDAT DEZE WORDT GEBOTTELD

= WIJN KOPEN TERWIJL DEZE NOG IN VAT A IS
ND BLIJFT IN DE KELDER VAN DE PRODUCENT
TOT KLAAR VOOR HET BOTTELEN. DE WIJN WORDT GELEVERD
ZODRA HET EENMAAL IS GEBOTTELD, ENKELE JAAR LATER

[q unit=”2″ topic=”4″] VOORDEEL VAN HET “EN PRIMEUR”-SYSTEEM VOOR DE VERKOPER

[a] 1- VROEGERE CASHFLOW

2- BIJZONDER INTERESSANT VOOR WIJNEN
MET LANGE RIJPING

3- VOORDELEN VAN EEN REEDS VASTGESTELDE MARKT & KOPERS (handelaars...)

[q unit=”2″ topic=”4″] VOORDELEN VAN HET “EN PRIMEUR”-SYSTEEM VOOR KOPERS
(bijv. handelaar)

[a] 1- GOEDKOPER & GEMAKKELIJKER WIJN TE KOPEN IN DIT STADIUM

2- DE PRIJZEN KUNNEN STIJGEN NA RIJP EN GEBOTTELD

3- MOGELIJK DE ENIGE GELEGENHEID ZIJN OM BEPAALDE WIJNEN TE KOPEN
(kleine hoeveelheden, prestigieus, grote vraag...)

[q unit=”2″ topic=”4″] NADEEL VAN “EN PRIMEUR” SYSTEEM VOOR 

[a] VERDIEN KLEINERE WINST

[q unit=”2″ topic=”4″] NADEEL VAN HET “EN PRIMEUR”-SYSTEEM VOOR DE KOPER
(bijv. handelaar)

[a] ZELFS DE MEEST PRESTIGIEUZE WIJNEN KUNNEN IN PRIJS VERLAGEN
(geen garantie)

[q unit=”2″ topic=”4″] GEBRUIKELIJKE SOORTEN WIJNEN VERKOCHT “EN PRIMEUR”
(geef 2 criteria + geef 4 voorbeelden)

[a] 1- WIJNEN DIE PROFIJTEN VAN KELDERRIJPING (meestal > 18 maanden)

2- DIE WORDEN GEPRIJSD DOOR INVESTEERDERS

VOORBEELDEN: BOURGONDIË, BORDEAUX, SUPER TUSCANS, VINTAGE PORTS

[q unit=”2″ topic=”4″] TELER-HANDELAAR
(definitie)

[a] WIE WIJNGAARDEN BEZIT EN HIERVAN WIJNEN PRODUCEREN
NAAST WIJNEN VAN INGEKOCHTE DRUIVEN

[q unit=”2″ topic=”4″] VOORBEELD VAN BEROEMDE TELER-HANDELAAR IN DE RHOENEVALLEI

[a] E. GUIGAL

COTE ROTIE, CROZES-HERMITAGE & GIGONDAS = EIGEN WIJNGAARDEN

STANDAARD COTE DU RHONE = GEKOCHTE DRUIVEN

[q unit=”2″ topic=”4″] VOORBEELD VAN BEROEMDE TELER-HANDELAAR IN BOURGONDIË

[a] DOMAINE DUJAC

[q unit=”2″ topic=”4″] 2 STRATEGIEËN VOOR MERCHANTS-BRANDING

[a] 1- E. GUIGAL = eigen wijn + ingekocht = ONDER DEZELFDE MERKNAAM

2- DOMAINE DUJAC = ONDER VERSCHILLENDE MERKNAMEN
= vanaf ingekocht = DUJAC PERE & FILS
= uit eigen wijngaarden = DOMAINE DUJAC

[q unit=”2″ topic=”4″] COÖPERATIEVEN
(definitie)

[a] 1- EIGENDOM VAN EEN GROEP TELERS

2- PRODUCEER EN VERKOOP WIJNEN
VAN DRUIVEN DIE DOOR HAAR LEDEN WORDEN GETEELD

[q unit=”2″ topic=”4″] VOORDELEN VAN DE COÖPERATIE

[a] 1- POOL FINANCIËLE MIDDELEN

2- BETAAL MEER DURE APPARATUUR EN EXPERTISE

3- VERLAAGDE KOSTEN DOOR BULK-AANKOOP

4- ZWEMBAD MARKETING & VERKOOPINSPANNINGEN

5- KUNNEN SUCCESVOLLE MERKEN CREËREN, VERMARKTEN EN WAARDEN

6- KAN LEDEN TOEGANG GEVEN TOT 
– deskundige wijnbouwdiensten
- deskundige wijnbereidingsdiensten
– advies over Marketing, Verpakkingen
& verkoopdiensten

7- EIGENDOM VAN LEDEN

8- WERK AAN HET DEMOCRATISCHE PRINCIPE
= MANAGERS MOETEN RAADPLEEG
LEDEN VOOR BELANGRIJKE BESLISSINGEN

[q unit=”2″ topic=”4″] ONDERZIJDE VAN DE COÖPERATIE

[a] BESLUITVORMINGSPROCES KAN LANGZAAM EN OMSLAG ZIJN

[q unit=”2″ topic=”4″] 2 BETALINGSMOGELIJKHEDEN VOOR COÖPERATIEVE LEDEN

[a] LEDEN ONTVANGEN % AAN DE JAARLIJKSE WINST VAN DE COÖPERATIE OP BASIS VAN

– OPTIE 1 = VOLUME AANGEBRACHTE DRUIVEN

– OPTIE 2 = OP BASIS VAN DE KWALITEIT
VAN DE GEBRACHTE VRUCHTEN

[q unit=”2″ topic=”4″] CUSTOM-CRUSH FACILITEITEN
(definitie)

[a] HET IS EEN VARIANT VAN HET COÖPERATIEMODEL
WAAR DE TELERS GEEN EIGENDOM HEBBEN VAN DE WIJNBEREIDINGSFACILITEITEN.
ZE ZIJN EIGENDOM VAN EEN ONAFHANKELIJK BEDRIJF
DAT DIE TELERS BELAKT
ELKE KEER DAT ZE ZIJN DIENSTEN WILLEN GEBRUIKEN.

[q unit=”2″ topic=”4″] WAAR CUSTOM-CRUSH FACILITEITEN VOORNAAMS WORDEN GEVONDEN

[a] IN NOORD-AMERIKA (CAFLIFORNIË)

[q unit=”2″ topic=”4″] INTRINSIEKE VOORDELEN VAN DE CUSTOM-CRUSH FACILITEITEN
(vergeleken met het coöperatieve model)

[a] 1- KAN SNEL BESLISSEN

2- VEREIST GEEN OVEREENKOMSTEN VAN DE LEDEN

[q unit=”2″ topic=”4″] VOORDELEN VAN HET CUSTOM-CRUSH FACILITEITEN MODEL VOOR TELERS

[a] 1- U hoeft NIET IN DUUR TE INVESTEREN
WIJNBEREIDING FACILITEITEN & APPARATUUR

2- TELERS KUNNEN DE AANDACHT OP HET KWEKEN RICHTEN
HET BESTE FRUIT MOGELIJK & OP DE MARKETING

3- KUNNEN PROFIJTEN VAN EXPERTISE OP HET MAKEN VAN WIJN
AANGEBODEN DOOR HET CUSTOM-CRUSH FACILITY COMPANY

[q unit=”2″ topic=”4″] NADELEN VAN DE CUSTOM-CRUSH FACILITEITEN

[a] 1- VERLIES VAN AUTONOMIE WIJNBEREIDING
(data van verplettering gekoppeld aan beschikbaarheid...)

2- BETAAL ELKE KEER DAT DE FACILITEIT GEBRUIKT WORDT

3- EEN GOEDE RELATIE MET TELERS NODIG
OM TE BEGRIJPEN EN TE ONTMOETEN
HUN RESPECTIEVE SPECIFIEKE EISEN

[q unit=”2″ topic=”4″] VIRTUELE WIJNMAKERS/WIJNERIJEN
(definitie)

[a] WIJNMAKERS DIE DE WIJNGAARDEN NIET BEZITTEN
NOCH DE WIJNBEREIDING FACILITEITEN

[q unit=”2″ topic=”4″] VIRTUELE WIJNMAKERS/WIJNERIJEN
(waar komen ze voornamelijk voor)

[a] VOORAL IN NOORD-AMERIKA

[q unit=”2″ topic=”4″] VIRTUELE WIJNMAKERS/WIJNERIJEN
(hoe werken ze)

[a] 1- KOOP DRUIVEN OF SAP

2- HUUR ENKELE WIJNMAKERS FACILITEITEN
(of aangepaste crush-faciliteiten)

3- MARKT & VERKOOP DE WIJN
ONDER EIGEN MERK

[x] GOED WERK!! [herstarten]

[/qdek]

nl_NLNL