Gratis DipWSET D2: Flashcards voor wijnzaken

DEK nummer 2

Instructies voor het starten:

IK RAAD JE AAN DE KAARTEN IN DE OORSPRONKELIJKE VOLGORDE TE LATEN EN DE "SHUFFLE"-OPTIE ALLEEN TE GEBRUIKEN WANNEER JE HET HELE DEK BEHEERST (= 0 FOUT)

Lees de term op de kaart en geef je antwoord
Klik op de knop "Controleer het antwoord" om uw kennis te controleren
Klik op "Begrepen!" als je antwoord goed was

Klik op "Meer oefenen nodig" om de kaart aan het einde van het kaartspel te bekijken en een andere keer te proberen te beantwoorden

Klik op de knop "Shuffle" om de volgorde van de kaarten te wijzigen

SUCCES!!

[qdek]

[h] DipWSET D2 SET 2

[i] DipWSET D2 – Flashcards voor wijnzaken

Dek 2

IK RAAD JE AAN DE KAARTEN IN DE OORSPRONKELIJKE VOLGORDE TE LATEN EN DE "SHUFFLE"-OPTIE ALLEEN TE GEBRUIKEN WANNEER JE HET HELE DEK BEHEERST (= 0 FOUT)

– Lees de term op de kaart en geef je antwoord
- Klik op de knop "Controleer het antwoord" om uw kennis te controleren
- Klik op "Begrepen!" als je antwoord goed was
- Klik op "Nog meer oefening nodig" om de kaart aan het einde van het kaartspel te bekijken en een andere keer te proberen te beantwoorden
- Klik op de knop "Shuffle" om de volgorde van de kaarten te wijzigen

[begin]

[q unit=”2″ topic=”2″] WIJNGAARD VESTIGING 1e KOSTEN

[a] KOPEN of HUREN VAN DE GROND

[q unit=”2″ topic=”2″] DE PRIJS VAN DE WIJNGAARD WEERSPIEGELT
(kosten van aankoop)

[a] HET POTENTIEEL OM VRUCHTEN VAN HOGE KWALITEIT TE PRODUCEREN

[q unit=”2″ topic=”2″] EFFECT VAN SCHAARSTE VAN LAND OP HET KOPEN VAN EEN WIJNGAARD
(gebied onder GI bijvoorbeeld)

[a] VERHOOGT WIJNGAARDPRIJS
(GI's en BOB's beperken het beschikbare land)

[q unit=”2″ topic=”2″] KOSTEN VOOR DE VASTSTELLING VAN DE WIJNGAARD

[a] 1- ONDERZOEK VAN HET LAND

2- PLAATSOPRUIMING
(grote stenen en vegetatie verwijderen)

3- TOEGANGSWEGEN BOUWEN
(naar de wijngaard & binnen de rijen)

[q unit=”2″ topic=”2″] WAAROM HET LAND ONDERZOEKEN VOORDAT EEN WIJNGAARD WORDT VASTGESTELD

[a] 1- DE GESCHIKTHEID VOOR DE WIJNBOUW CONTROLEREN

2- OM DE BESTE DRUIVENRAS VOOR DAT LAND TE IDENTIFICEREN

[q unit=”2″ topic=”2″] HOE EEN LAND TE ONDERZOEKEN VOORDAT U EEN WIJNGAARD INSTALLEERT

[a] 1- SATELLIETBEELD

2- GRONDMONSTERS

3- GEOLOGISCHE STUDIES

[q unit=”2″ topic=”2″] GEMIDDELDE TIMINGVERTRAGING VAN HET PLANTEN VAN WIJNSTOKKEN TOT HET PRODUCEREN VAN WIJN

[a] WIJNSTOKKEN HEBBEN TEN MINSTE 3 JAAR NODIG OM KWALITEITSVRUCHTEN TE PRODUCEREN

[q unit=”2″ topic=”2″] MANIEREN OM KAPITAALKOSTEN TE FINANCIEREN

[a] 1- LENINGEN

2- INVESTEERDERS

3- OVERHEIDSSUBSIDIES

4- FISCALE INCENTIVES

[q unit=”2″ topic=”2″] KOSTEN VERBONDEN AAN DE VESTIGING VAN EEN WIJNGAARD

[a] 1- KOPEN EN PLANTEN VAN WIJNSTOKKEN

2- STAKES & DRADEN

3- AFVOER- EN LEIDINGWERKEN (indien nodig)

4- BESCHERMING TEGEN WEERGEVAREN
(windscherm, vorstbeveiliging…)

5- BESCHERMING TEGEN DIERLIJKE PESTEN
(hoge hekken, elektrische hekken, netten…)

6- KOPEN VAN MACHINES & APPARATUUR
(tractoren, machines...)

7- IN DROGE GEBIEDEN = IRRIGATIESYSTEMEN

[q unit=”2″ topic=”2″] KEERKEER VAN LENINGSFINANCIERING

[a] RENTE + KAPITAALTERUGBETALINGEN

[q unit=”2″ topic=”2″] NEERKEER VAN FINANCIERING VIA INVESTEERDERS

[a] 1- GEDEELTE VAN DE WINST AFGEVEN

2- KAN EEN HOOG RENDEMENT OP INVESTERING OPLEGEN

3- GEEF HEN STEMRECHTEN = VERLIES VAN CONTROLE

[q unit=”2″ topic=”2″] WIJNGAARDBEHEERKOSTEN
(definitie)

[a] KOSTEN VAN HET BEHEER VAN DE WIJNGAARD

[q unit=”2″ topic=”2″] 7 CATEGORIEËN WIJNGAARDBEHEERKOSTEN
(hoofd categorieën)

[a] 1- ARBEID

2- MACHINES & BRANDSTOF

3- LEVERINGEN

4- WIJNGAARDBEHANDELINGEN

5- WATER

6- ELEKTRICITEIT

7- VERZEKERING & AFSCHRIJVING

[q unit=”2″ topic=”2″] ARBEIDSKOSTEN VERBONDEN AAN WIJNGAARDBEHEER
(4 sleutelopnamen)

[a] 1-VARIEERT VOLGENS TOPOGRAFIE, GROOTTE & ANDERE FACTOREN

2- BIO- EN BIODYNAMISCHE WIJNGAARDEN ZIJN ARBEIDSINTENSIEVER

3- WIJNGAARDEN VOOR PREMIUM & SUPER PREMIUM WIJNEN ZIJN ARBEIDSINTENSIEVER

4- STERK GEMECHANISEERDE WIJNGAARDEN ZIJN MINDER ARBEIDSINTENSIEF

[q unit=”2″ topic=”2″] VOORBEELDEN VAN TOPOGRAFIE DIE DE ARBEIDSKOSTEN BEÏNVLOEDEN

[a] WIJNGAARDEN OP STEILE HELLINGEN
(bijv. Moezel...)

[q unit=”2″ topic=”2″] DE ARBEIDSKOSTEN vs. KAPITAALKOSTEN AFWIKKELING

[a] 1- WANNEER DE ARBEIDSKOSTEN LAAG ZIJN = MINDER STIMULIER OM TE INVESTEREN IN KAPITAALINTENSIEVE APPARATUUR
(bijv. Chili)

2- WAAR DE ARBEIDSKOSTEN HOOG ZIJN = INVESTERING IN MACHINES BETERE OPTIE
(bijv. Coonawarra)

[q unit=”2″ topic=”2″] SEIZOEN VAN ARBEIDSKOSTEN

[a] 1- BIJ HET OOGSTEN = HUREN TEAM PLUKKERS VOOR HET MET DE HAND OOGSTEN

2- REST VAN HET JAAR = KLEINER PERSONEEL VAN DUURDERE WERKNEMERS
+ BEHEERDER

[q unit=”2″ topic=”2″] OVERIGE KOSTEN IN VERBAND MET ARBEID

[a] KOSTEN VAN AANWERVING, OPLEIDING EN BEHOUD VAN PERSONEEL

[q unit=”2″ topic=”2″] 3 VOORBEELDEN VAN KOSTEN BETREFFENDE WIJNGAARDBEVOORRADING

[a] 1- MATERIALEN VOOR REPARATIE VAN TRELLISING

2- SNOEISCHAAR

3- HANDSCHOENEN VOOR WERKNEMERS

[q unit=”2″ topic=”2″] 3 ELEMENTEN VAN WIJNGAARDBEHANDELINGEN

[a] 1- AGRO-CHEMISCHE KOSTEN
(herbiciden, fungiciden, insecticiden...)

2- VOORKOMEN VAN SCHIMMELZIEKTEN
(kosten eigen weerstation
of toegang tot door de overheid beheerd weerstation)

3- BIOLOGISCH & BIODYNAMISCHE TELERS NOG NODIG
TRADITIONELE BEHANDELINGEN
(bijv. zwavel, bordeauxmengsel...)

[q unit=”2″ topic=”2″] 3 VOORBEELDEN VAN ELEKTRICITEITSKOSTEN
GEASSOCIEERD MET OPERATIONELE KOSTEN VAN DE WIJNGAARD

[a] 1- VOOR IRRIGATIESYSTEMEN

2- VOOR VOGELSCHAARS

3- VOOR VORSTBESCHERMING

[q unit=”2″ topic=”2″] 2 VOORBEELDEN VAN WIJNGAARDVERZEKERING

[a] 1- TEGEN OVERSTROMING

2- TEGEN BRAND

[q unit=”2″ topic=”2″] AFSCHRIJVING
(Definitie)

[a] DE VERLAGING VAN DE WAARDE VAN EEN ACTIVA IN DE TIJD, GEBASEERD OP DE GEBRUIKSDUUR

[q unit=”2″ topic=”2″] KOSTEN WIJNBEREIDING
(kostenstructuur)

[a] 1- WIJNERIJ VESTIGING
(kapitaalkosten)

2- BEDRIJFSKOSTEN WIJNBEREIDING

[q unit=”2″ topic=”2″] BEDRIJFSKOSTEN WIJNBEREIDING
(Definitie)

[a] KOSTEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET UITVOEREN VAN DE WINERY

[q unit=”2″ topic=”2″] 3 CATEGORIEËN OPRICHTINGSKOSTEN VAN DE WIJNERIJ

[a] 1- HET LAND KOPEN OF HUREN
OM DE WIJNMAKER TE BOUWEN

2- KOSTEN VAN HET BOUWEN VAN DE WIJNERIJ

3- KOSTEN VAN APPARATUUR
(persen, pompen, rijpvaten, bottellijn...)

[q unit=”2″ topic=”2″] 3 MANIEREN OM DE VESTIGINGSKOSTEN VAN DE WINERY TE FINANCIEREN
(kapitaalkosten)

[a] 1- VIA LENINGEN/HYPOTHEEK

2- VIA EIGENAAR EIGEN KAPITAAL

3- VIA INVESTEERDERS

[q unit=”2″ topic=”2″] 4 BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN DIE BIJ DE WIJNBEREIDING BETROKKEN KOSTEN BETROKKEN ZIJN
(actieve werkwoorden)

[a] 1- HET BEHEER VAN DE WIJNERIJ

2- HET PRODUCEREN VAN DE WIJN

3- RIJPING VAN DE WIJN

4- BOTTELEN & VERPAKKEN
HET EINDPRODUCT

[q unit=”2″ topic=”2″] 9 CATEGORIEËN BEDRIJFSKOSTEN VOOR WIJNBEREIDING
(kostenstructuur)

[a] 1- DRUIVEN TEELT of FRUIT KOPEN

2- ARBEID

3- MACHINES & UITRUSTING
(bedrijfskosten)

4- WIJNERIJ MATERIALEN

5- WATER
(bijv. schoonmaken)

6- ELEKTRICITEIT

7- RIJPING

8- VERPAKKING

9- AFSCHRIJVING

[q unit=”2″ topic=”2″] 3 BELANGRIJKSTE KOSTEN IN VERBAND MET HET RIJPEN VAN WIJN

[a] 1- KOSTEN VEROUDEREN VAN SCHEPEN

2- OPSLAGRUIMTE KOSTEN + OVERHEAD (elektriciteit…)

3- VERLIES VAN CASHFLOW
(geld vast in aflopende aandelen)

[q unit=”2″ topic=”2″] OVERIGE KOSTEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE WINSTGEVENDHEID VAN WIJNPRODUCENTEN
(5 hoofdcategorieën)

[a] 1- VERVOER

2- BELASTINGEN & RECHTEN

3- VERKOOP

4- MARKETING

5- INDIRECTE KOSTEN

[q unit=”2″ topic=”2″] ROUTE NAAR DE MARKT
(Definitie)

[a] HOE EEN FLES WIJN VAN DE PRODUCENT NAAR DE KLANT KRIJGT

[q unit=”2″ topic=”2″] TOELEVERINGSKETEN
(Definitie)

[a] HET NETWERK VAN BETROKKEN ORGANISATIES EN ACTIVITEITEN
VANAF DE CREATIE VAN EEN PRODUCT
OP DE DISTRIBUTIE EN VERKOOP AAN DE EINDKLANT

[q unit=”2″ topic=”2″] IN DE WIJNINDUSTRIE, 1e FASE VAN DE TOELEVERINGSKETEN

[a] DRUIVENGROEI

[q unit=”2″ topic=”2″] KAPITAALKOSTEN
(Definitie)

[a] GELD BESTED DOOR EEN BEDRIJF AAN HET VERKRIJGEN, VERBETEREN OF ONDERHOUDEN VAN LANGLOPENDE ACTIVA ZOALS GROND, GEBOUWEN EN UITRUSTING

[q unit=”2″ topic=”2″] KOSTEN VAN HET GROEIEN VAN DRUIVEN
(structuur)

[a] KAPITAALKOSTEN + OPERATIONELE KOSTEN

[q unit=”2″ topic=”2″] GEBRUIK VAN LUCHTVRACHT VOOR WIJN FLESSEN
(Omstandigheden)

[a] 1- BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
– Flessen voor wedstrijden
– Flessen voor beurzen

2- HOGE VOLUME WIJNEN WAARVOOR HET BELANGRIJK IS OM CONTROLE TE HEBBEN OVER HET EINDPRODUCT

3- BELANGRIJKE DEADLINES
(Beaujolais Nouveau in Japan)

[q unit=”2″ topic=”2″] ZEEVERVOER

[a] 1- GENOEMD "DEEP SEA"

2- GOEDKOOPSTE METHODE (kosten/afstand)

3- CONTAINERISATIE IS ESSENTIEEL

4- BENEDEN = LANGZAAM

[q unit=”2″ topic=”2″] CAPACITEIT VAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN ZEEPCONTAINERS

[a] 1- VERZENDINGSCONTAINERS = 9000 tot 10000 liter gebottelde wijn

2- FLEXITANK = 24000 liter bulkwijn

3- ISOTANK = 26000 liter bulkwijn

[q unit=”2″ topic=”2″] NADELEN VAN BULKTRANSPORT

[a] 1- ALS MINDER DAN 15000 Liter = geen kostenvoordelen

2- ALLEEN MOGELIJK VOOR GROOT VOLUME VAN DEZELFDE WIJN

3- GEEN CONTROLE OVER HET FOTTELPROCES

4- GEEN CONTROLE OP DE KWALITEIT VAN HET EINDPRODUCT

[q unit=”2″ topic=”2″] INVOERKOSTEN

[a] 1- DOUANERECHTEN & BELASTINGEN

2- ETIKETTERINGSWETTEN

[q unit=”2″ topic=”2″] BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN IN ETIKETTERINGSWETGEVING

[a] 1- EU alc = dichtstbijzijnde hele of halve

2- VS = 1.5% TOEGELATEN VARIANTIE

3- VS + MOET GEZONDHEIDSWAARSCHUWING WEERGEVEN

[q unit=”2″ topic=”2″] VASTGOEDPRODUCENT
(Definitie)

[a] PRODUCENT WIJN VAN ZIJN EIGEN WIJNGAARD(S) IN EIGENDOM OF GEHUURD

[q unit=”2″ topic=”2″] TELERS
(Definitie)

[a] 1- KIES ER VOOR OM GEEN EIGEN WIJN TE PRODUCEREN

2- FOCUS ALLEEN OP HET GROEI VAN DRUIVEN

[q unit=”2″ topic=”2″] TELER PRODUCENT
(Definitie)

[a] WIJN PRODUCEREN VAN HUN DRUIVEN EN VERKOPEN AAN HANDELAARS
DIE VOLWASSEN EN VERKOPEN

[q unit=”2″ topic=”2″] HANDELAARS
(Definitie)

[a] KOOP RIJPE WIJNEN & DRUIVEN OM WIJN TE MAKEN, RIJP HET
& VERKOPEN ONDER HANDELAARSNAAM

[q unit=”2″ topic=”2″] VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN DISTRIBUTEURS

[a] 1- DEAL MET LOKALE VEREISTEN

2- MARKTKENNIS

3- VASTGESTELDE KLANTENLIJST

4- GAAT EFFECTIEF MET LOGISTIEK OM

5- BIEDEN VERZEKERINGEN

6- DISTRIBUTEUR DRAAGT HET RISICO VAN VERLIES/SCHADE AAN WIJN

[q unit=”2″ topic=”2″] NADELEN VAN HET GEBRUIK VAN DISTRIBUTEURS

[a] 1- KOSTEN (Marge genoemd)

2- HORECA DISTRIBUTEURS REKENEN HOGERE MARGE

3- DISTRIBUTEURSVERKOOP & MARKETING ZIJN MOGELIJK NIET IN LIJN
MET PRODUCENTSTRATEGIE

4- DISTRIBUTEUR KAN LAAG PRESTATIES VAN WIJNEN DOEN

[x] GOED WERK!!

[herstarten]

[/qdek]

Volg mij op mijn sociale media


Wijn is een gastronomische schat, misbruik geen alcohol!

Niets van deze inhoud is gesponsord

Ik heb geen geschenken of gratis monsters ontvangen die verband kunnen houden met dit artikel

www.oray-wine.com


nl_NLNL