Gratis DipWSET D2: Flashcards voor wijnzaken    

DEK nummer 8

Instructies voor het starten:    

IK RAAD JE AAN DE KAARTEN IN DE OORSPRONKELIJKE VOLGORDE TE LATEN EN DE "SHUFFLE"-OPTIE ALLEEN TE GEBRUIKEN WANNEER JE HET HELE DEK BEHEERST (= 0 FOUT)    

Lees de term op de kaart en geef uw antwoord Klik op de knop "Controleer het antwoord" om uw kennis te controleren Klik op "Got It!" als je antwoord goed was    

Klik op "Meer oefenen nodig" om de kaart aan het einde van het kaartspel te bekijken en een andere keer te proberen te beantwoorden    

Klik op de knop "Shuffle" om de volgorde van de kaarten te wijzigen    

SUCCES!!     

[qdek]

[h] DipWSET D2 SET 8

[i] DipWSET D2 – Flashcards voor wijnzaken

SET 8

IK RAAD JE AAN DE KAARTEN IN DE OORSPRONKELIJKE VOLGORDE TE LATEN EN DE "SHUFFLE"-OPTIE ALLEEN TE GEBRUIKEN WANNEER JE HET HELE DEK BEHEERST (= 0 FOUT)

– Lees de term op de kaart en geef je antwoord
- Klik op de knop "Controleer het antwoord" om uw kennis te controleren
- Klik op "Begrepen!" als je antwoord goed was
- Klik op "Nog meer oefening nodig" om de kaart aan het einde van het kaartspel te bekijken en een andere keer te proberen te beantwoorden
- Klik op de knop "Shuffle" om de volgorde van de kaarten te wijzigen

[begin]

[q unit=”2″ topic=”8″] POLITIEK
KANSEN BEDREIGINGEN
(SWOT-analyse)

[a] 1- VERBOD & BELASTINGEN

2- SUBSIDIES

3- PROMOTIEONDERSTEUNINGEN

[q unit=”2″ topic=”8″] ECONOMISCHE
KANSEN BEDREIGINGEN
(SWOT-analyse)

[a] 1- VALUTA-FLUCTUATIES
– verbetering van het concurrentievermogen van de export
– duurdere invoer
- moeilijk te plannen
– indien reactiever dan concurrentie = KANS

2- RECESSIE
(vermindert de koopkracht van de consument)

[q unit=”2″ topic=”8″] SOCIAAL
KANSEN BEDREIGINGEN
(SWOT-analyse)

[a] 1- ÉÉN GENERATIE VERMIJD DRANKEN VAN DE OUDERS

2- CULTURELE HOUDINGEN

3- BESCHIKBAARHEID VAN GESCHOOLDE / BETAALBARE ARBEID
(op het platteland bijvoorbeeld)

[q unit=”2″ topic=”8″] TECHNOLOGISCH
KANSEN BEDREIGINGEN
(SWOT-analyse)

[a] 1- NIEUWE PRODUCTIETECHNIEKEN

2- NIEUWE APPARATUUR

[q unit=”2″ topic=”8″] MILIEU
KANSEN BEDREIGINGEN
(SWOT-analyse)

[a] 1- KLIMAATVERANDERING

2- DRUK VOOR ALTERNATIEF LANDGEBRUIK
(vastgoed…)

3- LOGISTIEKE IMPACT

4- AFVALBEHEER / ENERGIEVERBRUIK

[q unit=”2″ topic=”8″] WETTELIJK & REGELGEVING
KANSEN BEDREIGINGEN
(SWOT-analyse)

[a] 1- VERORDENING INZAKE HANDEL

2- VERORDENING BETREFFENDE DE PRODUCTIE

3- WIJN BOB's / BGA's

[q unit=”2″ topic=”8″] SWOT-ANALYSE GEVEN INZICHT IN

[a] 1- HOE BEREIKBAAR IS HET DOEL

2- WAT VERDERE INVESTERING (middelen / capaciteiten)
ZAL DE KANS OP SUCCES MAXIMALISEREN

3- KAART DE EXTERNE BEDRIJFSOMGEVING IN KAART

[q unit=”2″ topic=”8″] PRODUCTLEVENSCYCLUS
(4 fasen)

[a] 1- INLEIDING
(begin langzaam
+ vestigt zich)

2- GROEI
(begin te groeien)

3- RIJPHEID + STABILISATIE

4- WEIGEREN

[q unit=”2″ topic=”8″] INTRODUCTIEFASE
(productlevenscyclus)

[a] 1- FOCUS OP HET OP DE MARKT KRIJGEN VAN HET PRODUCT

2- REPUTATIE EN ERKENNING VERKRIJGEN

[q unit=”2″ topic=”8″] GROEIFASE
(productlevenscyclus)

[a] HET PRODUCT WORDT STEEDS RUIM VERDEELD

[q unit=”2″ topic=”8″] LOOPTIJD & STABILISATIEFASE
(productlevenscyclus)

[a] BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN HET PRODUCT
& DE COMPETITIE

[q unit=”2″ topic=”8″] WEIGERING FASE
(productlevenscyclus)

[a] ONDERNEEM STAPPEN OM DE LEVENSCYCLUS VAN HET PRODUCT TE VERLENGEN

[q unit=”2″ topic=”8″] DE LEVENSCYCLUS VAN HET PRODUCT VERLENGEN

[a] 1- PRODUCTEN VERBETEREN

2- VERPAKKING BIJWERKEN

3- VERLAAGDE PRIJZEN

4- OP ZOEK NAAR NIEUWE MARKTEN

[q unit=”2″ topic=”8″] MERK
(4 hoofdkenmerken)

[a] 1- ZONDER BRANDING ZOUDEN PRODUCTEN GRONDSTOFFEN WORDEN

2- WIL EEN PRODUCT VERWIJDEREN DAT HET EEN GRONDSTOF IS

3- KLANTEN ZIJN BEREID EEN MERKPRODUCT TE KOPEN
ZELFS ALS HET MEER KOST DAN DE MINIMUMPRIJS

4- KLANTEN WILLEN KOPEN WAT EEN PRODUCT VERTEGENWOORDIGT
EN NIET ALLEEN EEN WILLEKEURIG PRODUCT

[q unit=”2″ topic=”8″] MERK
(definitie)

[a] 1- DE REEKS FYSIEKE KENMERKEN VAN EEN PRODUCT OF EEN DIENST,
SAMEN MET DE OVERTUIGINGEN
& VERWACHTINGEN RONDOM HET

2- HET IS EEN UNIEKE COMBINATIE DAT EEN NAAM
OF EEN LOGO MOET ROEPEN
IN DE GEEST VAN HET PUBLIEK

[q unit=”2″ topic=”8″] OM SUCCESVOL TE ZIJN MOET EEN MERK

[a] CREËER EEN POSITIEF BEELD

[q unit=”2″ topic=”8″] 12 MANIEREN OM EEN MERKPOSITIEF IMAGE TE CREËREN

[a] 1- STOF
2- CONSUMENTENVERTROUWEN
3- CONSUMENTENBETROKKENHEID
4- MERKVERHAAL
5- PRIJS PREMIUM
6- LANGE LEVENSDUUR
7- STERKE MERKNAAM
8- MERKPOSITIE
9- PRIVÉ-LABEL
10- LADDERMERK
11- ZACHT MERK
12- LUXE MERK

[q unit=”2″ topic=”8″] STOF
(positief merkimago)

[a] CONSISTENTE STIJL & KWALITEIT
(bijv. champagne niet vintage
constant jaar op jaar)

[q unit=”2″ topic=”8″] CONSUMENTENVERTROUWEN
(positief merkimago)

[a] LEVER ALTIJD DE VERWACHTE WAARDE

[q unit=”2″ topic=”8″] CONSUMENTENBETROKKENHEID
(positief merkimago)

[a] 1- PERSOONLIJKE RELATIE MET HET MERK

2- OP MAAT GEMAAKTE BOODSCHAP AAN DE GERICHTE PUBLIEK
(voel dat de marketingstrategie van het merk persoonlijk op hen is afgestemd)

[q unit=”2″ topic=”8″] MERKVERHAAL
(positief merkimago)

[a] 1- VERHALEN WAT CONSUMENTEN KUNNEN HEBBEN

2- EMOTIONEEL GEBONDEN MERK aan VERHAAL

3- AUTHENTICITEIT BEVORDEREN

4- CREËER BETROKKENHEID & WAARDE

5- OMVAT WAT ANDERE MENSEN ZEGGEN
OVER HET PRODUCT

[q unit=”2″ topic=”8″] PRIJS PREMIUM
(positief merkimago)

[a] VEEL CONSUMENTEN KIJKEN HOGERE PRIJZEN
ALS GARANTIE VAN KWALITEIT

[q unit=”2″ topic=”8″] LANGE LEVENSDUUR
(positief merkimago)

[a] HET MERK BESTAAT AL LANG
(bijv. champagnemerken)

[q unit=”2″ topic=”8″] STERKE MERKNAAM
(positief merkimago)

[a] 1- EENVOUDIG TE ONTHOUDEN NAAM

2- NAAM EENVOUDIG UIT TE SPREKEN
(in verschillende talen)

3- NIET BELEDIGEND
(in andere talen/culturen)

4- KAN BEVATTEN
– geografische kenmerken (gevoel van plaats)
- naam van de oprichter van het bedrijf (erfgoed, levensduur)

5- KAN HANDELSMERK WORDEN GEREGISTREERD

6- DRAAG FINANCIËLE WAARDE
(merkwaarde)

[q unit=”2″ topic=”8″] MERKPOSITIE
(positief merkimago)

[a] 1- GEKOPPELD AAN VERKOOPPRIJS

2- WAAR HET IN DE MARKT ZIT EN VERGELEKEN MET ZIJN CONCURRENTEN

3- GEWOONLIJK INGESTELD BIJ LANCERING

4- KAN EVOLUEREN IN DE TIJD
(maar moeilijker om de merkpositie te verschuiven)

[q unit=”2″ topic=”8″] PRIVÉLABELS
(positief merkimago)

[a] ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ RESTAURANTS, SUPERMARKTEN…
WIE HEEFT HET MERK GECREËERD

[q unit=”2″ topic=”8″] LADDERMERK
(positief merkimago)

[a] 1- GEEF CONSUMENTEN EENVOUDIG TE BEGRIJPEN "SPORTEN"
OM HEN TE HELPEN OM EEN HOGERE PRIJS TE VERHANDELEN
& BETERE KWALITEITSUITDRUKKING VAN HET MERK

2- HET HELE REEKS MERKEN PROFITEERT VAN
DE IDENTITEIT VAN DE MEEST PRESTIGIEUZE UITDRUKKING
VAN HET MERK

3- GEWOONLIJK 3 SPORTEN
– toegankelijk (goedkoopste)
– stretch (betaalbaar)
– aspiratie (meest prestigieuze)

[q unit=”2″ topic=”8″] ZACHT MERK

[a] 1- EEN SOORT PARAPLUMERK DAT EEN REEKS GEMEENSCHAPPELIJKE EN GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN DIE HET SOFT-MERK DRAGEN, BENADRUKT

2- LAAT TEGELIJKERTIJD EEN GRAAD VAN VRIJHEID TOE
& DE UITDRUKKING VAN EEN GEVOEL VAN UNIQUEHEID
BINNEN DAT MERK

3- VOORBEELDEN: BOB's, BGA's…

[q unit=”2″ topic=”8″] LUXE MERKEN
(positief merkimago)

[a] 1- SUPER PREMIUM GEPRIJSDE WIJNEN DAT
SLECHTS WEINIG KLANTEN KUNNEN ZICH VEROORLOVEN

2- BEVORDER HET IDEE DAT ZE ZIJN
ZELDZAAM ZELFS ALS ZE NIET ZIJN
(gepercipieerde schaarste)

[q unit=”2″ topic=”8″] MERKBAARHEID
(definitie)

[a] WAARDE VAN EEN MERK VOOR ZIJN EIGENAREN

GEWOONLIJK BEREKEND MET METRICS ZOALS
- naamsbekendheid
- merkimago 

[q unit=”2″ topic=”8″] MERKPOSITIE
(de 4 gebruikelijke segmenten)

[a] 1- WAARDE
2- STANDAARD
3- PREMIUM
4- SUPER PREMIUM

[q unit=”2″ topic=”8″] ASPIRATIEMERK

[a] 1- DE MEEST PRESTIGIEUZE UITDRUKKING VAN EEN MERK

2- GEEFT GEWOONLIJK ZIJN SUPER-PREMIUM IDENTITEIT
OVER DE HELE LADDER

[q unit=”2″ topic=”8″] VOORBEELD VAN LADDERBRANDING
(Champagnehuis Pol Roger)

[a] 1- TOEGANKELIJK = POL ROGER NIET VINTAGE

2- STRETCH = POL ROGER VINTAGE

3- ASPIRATIE = POL ROGER WINSTON CHURCHILL

[q unit=”2″ topic=”8″] VOORBEELD VAN LADDERBRANDING
(Roederer champagnehuis)

[a] 1- TOEGANKELIJK = ROEDERER NIET VINTAGE

2- STRETCH = ROEDERER VINTAGE

3- ASPIRATIE = ROEDERER CUVEE CRISTAL

[q unit=”2″ topic=”8″] VOORBEELD VAN LADDERBRANDING
(op Bourgogne als zacht merk)

[a] 1- TOEGANKELIJK = BOURGOGNE ROUGE

2- STRETCH = GEVREY CHAMBERTIN

3- ASPIRATIE = LE CHAMBERTIN GRAND CRU

[q unit=”2″ topic=”8″] SOORTEN PRODUCTEN WAARVOOR LADDER BRANDING HEEL GOED WERKT

[a] OP LUXE PRODUCTEN
(zoals champagne)

[q unit=”2″ topic=”8″] SOORTEN KLANTEN WAARVOOR LADDER BRANDING
WERKEN GEWOONLIJK NIET GOED

[a] LAGE BETROKKEN KLANTEN

OMDAT
- weinigen zullen op de hoogte zijn van het aspiratiemerk
- dus er wordt geen identiteit gegeven door het aspiratiemerk
– dan wordt de hele waarde van de ladder gebaseerd
op de toegankelijke uiting van het merk

ALS GEVOLG
– het aspiratiemerk zal als te duur worden beschouwd

[q unit=”2″ topic=”8″] FACTOREN DIE KUNNEN BIJDRAGEN AAN DE LUXE VAN EEN MERKIMAGE
VOOR EEN GEGEVEN WIJN
(niet-uitputtend, geef 5)

[a] 1- KWALITEIT VAN DE VRUCHTEN

2- KWALITEIT VAN DE WIJNGAARD

3- GEEN UITGAVEN TIJDENS HET BEREIDEN VAN WIJN

4- RIJK ERFGOED

5- BEROEMDE & ERKENDE WIJNMAKER

[q unit=”2″ topic=”8″] 3 MARKETINGSTRATEGIEËN OM HET IDEE VAN LUXE TE PROMOTEN

[a] 1- SPONSORING VAN EXCLUSIEVE & LUXE EVENEMENTEN

2- POSITIONERING IN DE MEEST LUXE DETAILHANDELAARS

3- POSITIONERING OP DE WIJNKAART VAN FINE DINING RESTAURANTS

[q unit=”2″ topic=”8″] WERELDWIJD MEEST KRACHTIGE WIJNMERKEN
(hoofdkenmerk)

[a] PROFITEER VAN EEN WIJDVERSPREIDE BEWUSTZIJN OP MEERDERE MARKTEN

[q unit=”2″ topic=”8″] EEN NIEUW PRODUCT MET BEPERKTE SUCCESKANS IS

[a] EEN PRODUCT DAT NIET IETS ANDERS, GOEDKOPER OF BETER BIEDT DAN EEN PRODUCT DAT REEDS OP DE MARKT IS

[q unit=”2″ topic=”8″] SEGMENTATIE
(definitie)

[a] VERDELING VAN EEN MARKTPLAATS IN ONDERSCHEIDEN EN HOMOGEN
SUBGROEPEN (= SEGMENTEN)

ELK SEGMENT WORDT GEKARAKTERISEERD DOOR BIJZONDERE PARAMETERS & SMAKEN
SPECIFIEKE MARKETINGSTRATEGIEËN VEREISEN

[q unit=”2″ topic=”8″] GERICHT SEGMENT
(hoofdkenmerk)

[a] 1- GROTE GENOEG GROEP(EN) OM WINSTGEVEND TE ZIJN

2- DEEL ENKELE VERGELIJKBARE VOORKEUREN & BEHOEFTEN

[q unit=”2″ topic=”8″] SEGMENTATIEVARIABELEN DIE GEWOONLIJK WORDEN GEBRUIKT VOOR ANALYSE VAN EEN MARKT
(4 hoofdvariabelen)

[a] 1- GEOGRAFISCH

2- DEMOGRAFISCH

3- PSYCHOGRAFISCH

4- GEDRAG

EEN SEGMENT WORDT GEWOONLIJK GEMAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN EEN COMBINATIE VAN VARIABELEN

[q unit=”2″ topic=”8″] GEOGRAFISCHE VARIABELEN
(gebruik voor marktsegmentatie)

[a] ALGEMEEN TE BREED ALS STANDALONE

[q unit=”2″ topic=”8″] VOORBEELDEN VAN DEMOGRAFISCHE VARIABELEN
(voor segmentatiedoeleinden)

[a] LEEFTIJD, GESLACHT...

[q unit=”2″ topic=”8″] VOORBEELDEN VAN PSYCHOGRAFISCHE VARIABELEN
(voor segmentatiedoeleinden)

[een levensstijl
PERSOONLIJKHEID
KENNIS VAN WIJN

[q unit=”2″ topic=”8″] VOORBEELDEN VAN GEDRAGSVARIABELEN
(voor segmentatiedoeleinden)

[a] 1- VOORDEEL GEZOCHT VAN WIJN (kwaliteit, prestige...)

2- WAAR DE WIJN WORDT GEKOCHT

3- MERKLOYALITEIT

[q unit=”2″ topic=”8″] VARIABELEN COMBINATIES BETEKENIS
BINNEN EEN MARKTSEGMENTATIE

[a] 1- MENSEN DIE PSYCHOGRAFISCHE EN GEDRAGSEIGENSCHAPPEN DELEN
HEBBEN MEER WAARSCHIJNLIJK OM ZICH OP EEN VERGELIJKBARE MANIER TE GEDRAGEN

2- MENSEN DIE ALLEEN LEEFTIJD EN LOCATIE DELEN, ZIJN GEWOONLIJK
EEN MINDER ZINVOLLE COMBINATIE

[x] GOED WERK!! [herstarten]

[/qdek]

   

nl_NLNL