Milieubescherming wordt steeds belangrijker binnen de Franse wijngaard

Er zijn veel certificeringen, nauw of indirect verbonden met een milieuaanpak, die van toepassing zijn op Franse wijngaarden. Gezien hun aantal, Hier vindt u een samenvattende presentatie van elk van de 24 geïdentificeerde opties.

Het verschil tussen certificeringen en labels

Opgemerkt moet worden dat er twee termen vaak worden gebruikt: certificeringen en labels. Deze twee termen hebben juridische waarde, in tegenstelling tot sommige vaak gebruikte termen ('Vins Responsables', 'Eco-Friendly'...) die er geen hebben.

Oorspronkelijk verwees de term certificering naar het 'certificeringsproces', terwijl de term label verwees naar het grafische element dat deze informatie naar de consument moest overbrengen. Tegenwoordig is dit onderscheid niet langer van toepassing omdat de meeste actoren deze termen door elkaar gebruiken.

Selectiecriteria

Wat de selectiecriteria betreft, kunnen Franse wijnhuizen hun keuze baseren op een logica die verband houdt met de aard van de instantie die de certificering beheert: particulier (Biodyvin) of afkomstig van de overheid (label AB).

Een ander selectiecriterium kan gekoppeld zijn aan het spectrum dat onder de certificering valt. Een beperkt spectrum kan bijvoorbeeld de 'Zero Résidu de Pesticiden' zijn (alleen flesinhoud). Aan de andere kant een aanpak voor een hele wijngaard (AB of Demeter) of een mondiale aanpak genaamd 'RSE', inclusief sociaal, maatschappelijk en economisch (Terra Vitis, enz.).

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van certificeringen die getuigen van een bepaalde filosofie van het beroep van wijnbouwer (bijv. AB, Demeter, Nature, enz.).

Over het rendement op de investering van certificeringen en labels

Van alle selectiecriteria is waarschijnlijk het belangrijkste het selectiecriterium dat het beste economische rendement voor de producent oplevert. Een producent heeft inderdaad geen label nodig om biodynamische (of natuur...) wijn te maken. De belangrijkste rechtvaardiging voor certificering ligt daarom in de winstgevendheid die deze of gene certificering biedt. De winstgevendheid wordt bepaald door de marktvraag, die op zijn beurt wordt bepaald door de erkenning van de certificering door de beoogde consument (een achtergrondtrend of rage).

Vandaag zijn we getuige van een echte dynamiek voor wijnen met het AB-label. Ook andere certificeringen kunnen fungeren als een echte nichemarkt voor gespecialiseerde amateurs ('Natuurlijke' wijnen).

De noodzaak om kosteneffectief te zijn

Al deze certificeringen kunnen in theorie bij elkaar opgeteld worden. Producenten vermijden echter over het algemeen het 'verzamelen' van certificaten, omdat hun marginale nut afneemt en dit alleen maar tot extra kosten, administratieve overbelasting en verwarring bij de consument zou leiden.

Enkele interessante combinaties

Voor sommige labels (Demeter, Nature, enz.) is echter het voorafgaand verkrijgen van een label voor biologische landbouw vereist om het definitieve label te ontvangen.

Bovendien stellen bepaalde benaderingen, zoals het EMS, voor om certificering gericht op het verbeteren van de activiteit van de wijngaard (ISO 14001 – Afnor) te combineren met HVE-certificering.

Om de verschillende opties te analyseren, Ik stel een eigen mapping voor die een analytische en synthetische visie mogelijk maakt.

Tenslotte zijn sommige certificeringen bedoeld als introductie (HVE1) of als springplank (3D) naar een zwaardere of bredere certificering.

Volg mij op mijn sociale media


Wijn is een gastronomische schat, misbruik geen alcohol!

Niets van deze inhoud is gesponsord

Ik heb geen geschenken of gratis monsters ontvangen die verband kunnen houden met dit artikel

www.oray-wine.com


nl_NLNL