Segar

ARTIKEL TERBARU

Apakah yang dipanggil aspek kebun anggur?

'Aspek' ladang anggur ialah arah yang dihadapi oleh cerun, yang merupakan ciri penting lokasi ladang anggur, terutamanya di kawasan yang sejuk kerana ia mempunyai kesan yang besar terhadap cara sinaran matahari menembusi kanopi dan memanaskan pokok anggur pada siang hari. ..

Apakah Reput Akar Armillaria?

'Reput Akar Armillaria' ialah penyakit kulat yang tinggal dalam bahan tumbuhan berkayu di dalam tanah dan merosakkan pelbagai tumbuhan, termasuk pokok anggur. Ia juga dikenali sebagai cendawan atau reput akar tali...

Apakah 'Arrope'?

Arrope ialah sirap yang digunakan di Sepanyol untuk memaniskan wain (menambah gula), terutamanya Sherry, yang disediakan dengan merebus dan memekatkan jus anggur yang tidak ditapai.

CATATAN INSTAGRAM TERBARU SAYA

Wain adalah harta gourmet, jangan menyalahgunakan alkohol!

Sumber Maklumat Bebas Anda

Saya ingin mencipta Blog Percuma dan Bebas yang akan mendedahkan sebarang konflik kepentingan. Ia merupakan satu usaha untuk menyediakan tempat yang selamat kepada peminat wain untuk menemui dunia wain tanpa semua kepentingan tersembunyi yang prejudis yang telah menceroboh web.
ms_MYMS